För investerare

Kort om Ecoclime Group

Ecoclime Group är en svensk ledande leverantör av fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Vi bidrar till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi, samtidigt som vi skapar en bättre inomhuskomfort. Våra unika innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta till vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd.

Senaste presentationen

Lennart Olofsson presenterar Ecoclime på Aktiedagen i Jönköping den 13:e mars 2018.

Kommande presentation

Lennart Olofsson presenterar Ecoclime på Småbolagsdagen i Stockholm den 11:e juni 2018. Fokus kommer att ligga på det nyligen förvärvade SDC Automations roll i Ecoclime Group.

Aktuella dokument

Ecoclime Group genomförde en företrädesemission mellan den 9-24 november 2017.

Pressmeddelanden
& event

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Event

Aktien

Ecoclime Group är noterat på Aktietorget.

För mer information: www.aktietorget.se

Styrelsen

Peter Nygårds f 1950, Styrelseordförande

Utbildad nationalekonom vid Stockholms Universitet med ett stort antal tunga uppdrag i svenskt näringsliv. Statssekreterare i Näringsdepartementet, VD i SKB, Senior Vice President i Swedbank, styrelseledamot i bl a Vattenfall och Saab samt 4;e och 5;e AP-fondernas styrelser. Ordförande i flera statliga utredningar; bl a fjärrvärmeutredningen. Aktiv i flera IVA-projekt inom energiområdet. Han är också styrelseordförande i Mittuniversitetet och Svenska Turistföreningen.

Lennart Olofsson f 1947, styrelseledamot

Byggnadsingenjör. Lennart har varit verksam i olika nationella befattningar inom svensk industri bl a utvecklingsprogrammet för Ny teknik för Volvo Flygmotor, Boliden, Alimak, Ericsson. Ledamot av nationella styrelser och organ som Innovationsstiftelsen och STU;s Verstadstekniska grupp, Elektronikprogrammet och IVF. Sedan 1986 har Lennart grundat och lett ett 40-tal företag bl a JLO Invest, OMX-noterade Duroc med verksamhet i tre världsdelar, energiföretaget Enycon och konsultföretagen Seecon och TestStation.

Anders Dalstål, f 1954, styrelseledamot

Civilingenjör anläggningsteknik. Anders har lång erfarenhet i olika planerings- och projektledningsbefattningar inom ABV, K-konsult, Boliden, LKAB. Sedan 1997 i olika chefsbefattningar bl a i Ericsson, Hammarö kommun, BPA och affärsutveckling i Vattenfall samt senast som stadsbyggnadschef i Luleå. Anders är numera senior adviser med operativa affärsroller i flera framgångsrika globalt verksamma teknologibolag.

Roger Östlin f 1970, styrelseledamot

Ingenjör med 22 års erfarenhet inom bl a eldistribution, industriell energieffektivisering, försäljning fjärrvärme och kraftvärme. Varav de senaste åren i ledande befattningar i EoN. Med uppgifter som projektchef för två kraftvärmeverk i Stockholm samt VD i Högbytorp krafvärme AB och EoN Mälarkraft Värme AB. Roger utvecklade som chef EoN;s framgångsrika industriella energieffektiviseringsverksamhet.

Torbjörn Hansson f 1962, styrelseledamot

Hansson är civilekonom, tidigare revisor och redovisningskonsult. CFO för såväl privata som noterade bolag, ansvarat för periodisk rapportering och mark­nadskommunikation, DD-processer och analyser inför förvärv och finansieringar. Hansson driver konsult- och bokföringsverksamhet som inhyrd ekonomichef för VästerbottensKuriren och var den finansiella motorn vid rekonstruktionen av Bilfrakt till ett framgångsrikt miljardföretag.

Niklas Ekblom f 1974, styrelseledamot

En genuin marknads- och mediaentreprenör. Har startat annonsblad, tidningar, varit ägare av kommunikationsbyråer som Pondus Kommunikation, Frosting Interactive, Storebror och Figureout med konton för kunder som Telia, Microsoft, Adidas, ABB mfl. Varumärkes- och marknadsstrateg i ThorenGruppens framgångsrika utveckling till ett av Sveriges framgångsrikaste utbildningsföretag.

Jenny Löfgren, styrelseledamot

Jenny är civilingenjör i industriell ekonomi med mångårig utlandserfarenhet. Hon har de senaste 10 åren arbetat med globala marknadsfrågor inom Sandvik koncernen, framförallt med strategisk affärsutveckling och omvärldsbevakning. Samt 2 år inom Sandvik Materials Technology AB. Idag jobbar Jenny som Business Roadmap Manager på Scania Group.

Kontakt

Lennart Olofsson

VD

Tel: 070-537 16 42

lennart.olofsson@ecoclime.se

Image