Investor relations

 

Se en intervju med grundarna


Senaste bolagspresentationen


Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Finansiella nyheter

Läs alla nyheterKommande event

There are no upcoming events at this time.

Kort om Ecoclime

Ecoclime Comfort Ceilings AB är ett svenskt företag som erbjuder överlägsen inomhuskomfort och energieffektivisering i fastigheter. Verksamheten baseras på innovativa och världsunika system, produkter och tjänster för ventilation, termisk energiförsörjning, energiåtervinning och energidistribution. Med den bästa inomhuskomforten (värme/kyla) den effektivaste energiåtervinningen till de lägsta kostnaderna är Ecoclime den smartaste lösningen för fastighetsägare, hyresgäster och för klimatet.


Aktuell kurs

För mer information: www.aktietorget.se


Nyemission 2016

Årsredovisningar och rapporter

Årsredovisningar

Finansiella rapporter

Bolagsordning


Styrelse

Peter Nygårds f 1950, Styrelseordförande

Utbildad nationalekonom vid Stockholms Universitet med ett stort antal tunga uppdrag i svenskt näringsliv. Statssekreterare i Näringsdepartementet, VD i SKB, Senior Vice President i Swedbank. Styrelseordförande i Rymdbolaget styrelseledamot i bl a Vattenfall och Saab samt 4;e och 5;e AP-fondernas styrelser. Ordförande i flera statliga utredningar bl a fjärrvärmeutredningen och för närvarande ordförande i IVA;s energieffektiviseringsprogramgrupp samt i Mitthögskolan. 

Lennart Olofsson f 1947, styrelseledamot

Byggnadsingenjör. Lennart har varit verksam i olika nationella befattningar inom svensk industri bl a utvecklingsprogrammet för Ny teknik för Volvo Flygmotor, Boliden, Alimak, Ericsson. Ledamot av nationella styrelser och organ som Innovationsstiftelsen och STU;s Verstadstekniska grupp, Elektronikprogrammet och IVF. Sedan 1986 har Lennart grundat och lett ett 40-tal företag bl a JLO Invest, OMX-noterade Duroc med verksamhet i tre världsdelar, energiföretaget Enycon och konsultföretagen Seecon och TestStation.

Anders Dalstål, f 1954, styrelseledamot

Civilingenjör anläggningsteknik. Anders har lång erfarenhet i olika planerings- och projektledningsbefattningar inom ABV, K-konsult, Boliden, LKAB. Sedan 1997 i olika chefsbefattningar bl a i Ericsson, Hammarö kommun, BPA och affärsutveckling i Vattenfall samt senast som stadsbyggnadschef i Luleå. Anders är numera senior adviser med operativa affärsroller i flera framgångsrika globalt verksamma teknologibolag.

Roger Östlin f 1970, styrelseledamot

Ingenjör med 22 års erfarenhet inom bl a eldistribution, industriell energieffektivisering, försäljning fjärrvärme och kraftvärme. Varav de senaste åren i ledande befattningar i EoN. Med uppgifter som projektchef för två kraftvärmeverk i Stockholm samt VD i Högbytorp krafvärme AB och EoN Mälarkraft Värme AB. Roger utvecklade som chef EoN;s framgångsrika industriella energieffektiviseringsverksamhet.

Torbjörn Hansson f 1962, styrelseledamot

Hansson är civilekonom, tidigare revisor och redovisningskonsult. CFO för såväl privata som noterade bolag, ansvarat för periodisk rapportering och mark­nadskommunikation, DD-processer och analyser inför förvärv och finansieringar. Hansson driver konsult- och bokföringsverksamhet som inhyrd ekonomichef för VästerbottensKuriren och var den finansiella motorn vid rekonstruktionen av Bilfrakt till ett framgångsrikt miljardföretag.

Niklas Ekblom f 1974, styrelseledamot

En genuin marknads- och mediaentreprenör. Har startat annonsblad, tidningar, varit ägare av kommunikationsbyråer som Pondus Kommunikation, Frosting Interactive, Storebror och Figureout med konton för kunder som Telia, Microsoft, Adidas, ABB mfl. Varumärkes- och marknadsstrateg i ThorenGruppens framgångsrika utveckling till ett av Sveriges framgångsrikaste utbildningsföretag.

Jenny Löfgren, styrelseledamot

Jenny är civilingenjör i industriell ekonomi med mångårig utlandserfarenhet. Hon har de senaste 10 åren arbetat med globala marknadsfrågor inom Sandvik koncernen, framförallt med strategisk affärsutveckling och omvärldsbevakning. Och sedan 2 år inom Sandvik Materials Technology AB.


IR-kontakt

Lennart Olofsson, VD

Epost: lennart.olofsson@ecoclime.se
Tfn: +46 70 537 16 42