Klimatpaneler

KLIMATPANELER

Vill du veta mer?

Den smartaste lösningen för ett bättre inomhusklimat.

Med innovativ och patenterad teknik revolutionerar Ecoclimes klimatpaneler komfort, driftekonomi och byggmöjligheter i kommersiella lokaler och vårdlokaler. 

Introduktion

Dragfritt, ljudlöst och behagligt inomhusklimat- oavsett lokal, möblering eller takhöjd.

Ecoclime klimatpaneler skapar ett optimalt och energieffektivt inomhusklimat, helt utan kalldrag eller oljud. Tekniken baseras på låga lufthastigheter, i kombination med strålning. Den låga bygghöjden eliminerar även en av branschens största problem med komfortkyla vid låg takhöjd. 

KUNDREFERENS

"Det kändes för bra för att vara sant"

Atrium Ljungberg ärvde ett problem då de köpte en befintlig fastighet. För att lösa det valde de att installera Ecoclimes komforttak. Se vad de har att säga om projektet och resultatet.

Spela videoklipp

Varför Ecoclime klimatpaneler?

Jämn temperatur

Spela videoklipp

Med Ecoclime kan du uppleva en jämn och behaglig temperatur i hela rummet –oavsett om det är mitt i kallaste vintern, eller en solig och varm sommardag.

Dragfritt och ljudlöst

Spela videoklipp

Genom en patenterad teknik sprids kyla och värme med betydligt lägre lufthastigheter än konkurrerande system. Det gör komfortupplevelsen helt dragfri och ljudlös.

Endast ren & fräsch luft

Spela videoklipp

Till skillnad från konkurrerande lösningar, sprider Ecoclime enbart ny och ren luft i rummet. Du slipper problem med ohälsosamt damm eller partiklar som virvlar runt. Det gör även att inget damm samlas inne i panelen, vilket gör den helt underhållsfri.

Mycket låg bygghöjd

Spela videoklipp

Klimatpanelerna har en av marknadens lägsta bygghöjder. Det gör det möjligt att installera komfortkyla i utrymmen där takhöjden tidigare inte medgett det.

Enkel installation

Spela videoklipp

Panelerna installeras snabbt och enkelt i befintligt undertaksramverk. Den låga vikten och smidiga konstruktionen gör att en ensam montör kan utföra installationen själv, utan behov av särskilda lyftaggregat eller omfattande emballagehantering. 

Hyresgästanpassning

Hyresgästanpassning har aldrig varit enklare.

Jämn temperatur uppnås utan behov av höga lufthastigheter. Det eliminerar det traditionella problemet med ”punktkyla” i zoner där luftflöden och/eller oljud gör ytorna obrukbara. Med Ecoclimes klimatpaneler får man samma höga komfort oavsett var i lokalen man befinner sig. Det möjliggör fri, och mer estetiskt tilltalande, möblering och enklare hyresgästanpassning.

 • Inga döda ytor
  • Samma höga komfort i hela lokalen – utan drag eller buller.
 • Optimalt för öppna kontorslandskap
  • Med Ecoclime klimatpaneler kan man enkelt uppnå samma jämna klimat i alla delar av ett öppet kontorslandskap.
 • Snabb anpassning
  • Installation av Ecoclimes klimatpaneler går så fort och smidigt att det kan ske under pågående verksamhet.

Ekonomi & miljö

Bra för er ekonomi.
Bra för den globala miljön.

Låga luftflöden och lägre tryck sparar energi, pengar och inte minst miljön. Den unika kombinationen av luft och strålning gör även att effekten av behovsstyrning blir ännu större. Vid installation kan mindre ventilationskanaler och fläktar användas. Och i äldre fastigheter kan installation ske utan behov att byta ventilationskanaler.

7 %


lägre energianvändning*

-40 %


mindre ventilationskanaler jämfört med luftburen kyla

0 %

spill vid produktion

Världsledande teknik

Patenterad teknik
Aktiv modell
Passiv modell

Det enkla är det geniala.
Patenterad konstruktion ger låga tryckfall och hög effekt.

Ecoclimes komforttak bygger på den patenterade ETX-panelen – en värmeväxlare i ett polymert specialmaterial med hög effekt. En genial konstruktion utan rörliga delar. Inget som kan krångla och inget som samlar damm innebär samma komfort år efter år – utan behov av tidskrävande underhåll.

 1. Luftanslutning (aktiv)
  100 mm diameters anslutning av tilluft. För lägsta bygghöjd används en Myson-koppling.
 2. Lufthuv (aktiv)
  Lufthuven fördelar tilluften över hela panelen. 
 3. ETX™-värmeväxlare
  Patenterad tunn värmeväxlare i plast med hög effekt.  Panelens utformning medför mycket låga tryckfall både på luft- och vattensidan. Kallt eller varmt vatten cirkulerar genom ETX-panelen som därmed via ytan absorberar värmen eller kylan från luften.

Charisma – aktiv modell.

Ecoclime Charisma är en aktiv panel som kombinerar strålningsenergi med luft. Anslutning för tilluft finns på panelens ovansida och luften sprids via dysor på undersidan.

Produkterna är även de enda polymera produkterna i marknaden som uppfyller brandklass B-s1, d0. Brandegenskaperna har verifierats av RISE (tidigare SP) enligt ISO 13823 som nyttjande som tilluftsdon i fastigheter och är därmed likställda med gips som beklädnadsmaterial i väggar och undertak inomhus

Invisma – passiv modell

Fastighetens avloppsfunktion fungerar även om systemlösningen skulle stanna vid strömavbrott genom att pumpgropen är placerad på avloppsstammen med bräddavlopp och självfall.

Produkterna är även de enda polymera produkterna i marknaden som uppfyller brandklass B-s1, d0. Brandegenskaperna har verifierats av RISE (tidigare SP) enligt ISO 13823 som nyttjande som tilluftsdon i fastigheter och är därmed likställda med gips som beklädnadsmaterial i väggar och undertak inomhus

Fler fördelar

Nya möjligheter vid renovering och ombyggnation (ROT)

Flera egenskaper gör Ecoclimes klimatpaneler optimala vid ROT-projekt. Den låga bygghöjden möjliggör komfortkyla i lokaler där det normalt inte går, och tack vare det låga tryckfallet kan befintliga ventilationskanaler nyttjas.

Mer estetiskt tilltalande – på alla sätt.

Klimatpanelerna har samma diskreta design som vanliga akustiktak och blir i princip osynliga. De kan även placeras mer fritt än traditionella produkter, vilket innebär att belysningsarmaturer eller andra installationer kan prioriteras. 

Perfekt i kombination med fjärr- eller frikyla

Då panelen är konstruerad i ett polymert specialmaterial är kondenstemperaturen låg. Det gör det möjligt att köra vatten från frikyla eller fjärrkyla (lägre temperatur än vad traditionella kylbafflar klarar av) utan att problem med kondens uppstår.

Dokumentation

Charisma (aktiv)

Invisma (passiv)

Utvalda referenser

Beprövat och verifierat av de största i branschen

Här några av dem som valt Ecoclime klimatpaneler för att skapa ett bättre inomhusklimat.

Så fick Vattenfall bättre klimat på kontoret i Trollhättan

Vattenfall i Trollhättan fortsätter utrullningen av Ecoclimes lösning för inomhusklimat, nu i etapp 6.

Atrium Ljungberg

Med Ecoclimes komforttak har fastighetsägaren Atrium Ljungberg både minskat energikostnaderna och höjt inomhuskomforten.

Ecoclime komfortkyla i HSB:s kundcenter

Ecoclime levererar komfortkyla till HSB som renoverar sitt kundcenter och kontor i Umeå.

Areim löste komfortkyla med Ecoclime i utmanande ROT-projekt

Areim är ett fastighetsbolag med säte i Stockholm. När de stötte på problem med begränsad takhöjd i ett av sina projekt vände de sig till Ecoclime.

Umehem valde Ecoclime för hus med miljöprofil

Umehem driver ett av Sveriges mest uppmärksammade miljöhusprojekt i Umeå. De valde Ecoclimes världsunika komforttak för kyla och värme till en 9 000 m2 stor om- och tillbyggnad under 2014.

ABB valde komfortkyla från Ecoclime

ABB, i samarbete med imTech, valde Ecoclimes kyltak till kontoret i Ludvika.
Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy