GEOENERGI

Vill du veta mer?
Bild på Peter Bodin
Prata med Peter Bodin: 070-555 61 18 peter.bodin@ecoclime.se

Framtidssäker energiförsörjning till er fastighet

Den solenergi som finns lagrad i berg, jord och grundvatten kallas geoenergi. Det är en 100 % förnybar energikälla som ger sänkta driftkostnader, ökat fastighetsvärde och minskad klimatpåverkan.

 

Introduktion

Att ta energi direkt från marken är hållbart, kostnadseffektivt och framtidssäkert.

Att nyttja geoenergi kan ske på olika sätt – antingen via bergvärme, frikyla, energilager eller mark. Oavsett vilket så är en av de stora fördelarna att energin i sig är gratis och påverkas därmed inte av marknadspriset på bränslen. Det gör kostnaden förutsägbar och hela investeringen framtidssäker.

Team Wessman

Team Wessman är ett dotterbolag inom Ecoclime-koncernen som levererar tjänster inom Geoenergi.

Det här är Geoenergi

Det här är geoenergi

Geoenergi är en 100 % förnybar och hållbar energikälla som kan användas för att producera antingen kyla eller värme. Energi utvinns utan förbrännande processer och därmed inget utsläpp av växthusgaser.

Bergvärme
Bergvärme + frikyla

Värme tas upp ur marken och används som energikälla till en värmepump. Solstrålning, och till viss del jordens inre, värmer och återladdar kontinuerligt marken med energi. I större geoenergisystem kan energibrunnar (borrhålslager) användas för att utvinna mer energi på samma yta.

En av de geniala fördelarna med bergvärme är att man i samma system även kan utvinna kyla. Den energibrunn som vintertid används som källa till värme, kan sommartid nyttjas för att producera kyla. Fördelen med en sådan lösning är att systemet blir ännu mer effektivt då överskottsvärme kan återföras energibrunnen. Frikyla (eller naturkyla som det ibland kallas) är betydligt mer kostnadseffektivt i drift än traditionell luftkonditionering. 

Varför välja Geoenergi?

Beprövad teknik för kyla & värme

Geoenergi är sveriges tredje största förnybara energikälla. Tekniken är väl beprövad. Vårt team har mer än 20 års erfarenhet av hela processen i att upprätta ett väl fungerande geoenergisystem. Kontakta oss tidigt i processen så hjälper vi er till ett lyckat resultat.

Minskade driftkostnader

När ni producerar värme och kyla själva, baserat på geoenergi, minskar ni kostnader och ökar driftnettot. Samtidigt höjer ni värdet på fastigheten. Eftersom priset på geoenergi dessutom inte är kopplat till marknadspriser på bränslen, är kostnaderna förutsägbara. Ni får en framtidssäker fastighet.

Hållbar lösning med 100 % förnybar energi

I ett geoenergisystem utvinns gratis förnybar energi från marken. I normalfallet är andelen förnybar energi minst 2/3. Om ni dessutom driver värmepumpen med exempelvis solel blir fastigheten självförsörjande av termisk energi och 100 % hållbar.1

PÅGÅENDE PROJEKT: CATENA

”Att vi minskar vårt klimatavtryck genom att cirkulera energin och samtidigt förbättrar vårt driftnetto på fastigheten gör detta till en attraktiv lösning”

Just nu genomför Ecoclimes dotterbolag Team Wessman ett projekt i samverkan där en befintlig logistikfastighet skall konverteras från befintlig fjärrvärme till återcirkulerad energi från befintliga koldioxid-kylmaskiner för kyl- och frysrum i ett cirkulärt energisystem. 

Vår process

Mer än 20 års erfarenhet.
Vi tar ansvar hela vägen och garanterar funktion.

Med mer än 20 års erfarenhet vet vi vad som är avgörande för ett lyckat geoenergi-projekt. Från dimensionering till drift och service. Vår beprövade process och teknik garanterar er som kund ett systemet som når uppsatta mål. Väl i drift kan kan funktion och energiprestanda övervakas och rapporteras i realtid.

1

Förstudie/analys

Vi gör en kartläggning och analys av er fastighets energibehov samt möjligheterna att nyttja geoenergi. 

2

Lösningsförslag

Våra experter tar fram en rekommendation av optimal lösning som motsvarar fastighetens behov. 

3

Projektplan & kalkyl

En projektplan med tillhörande budget och eventuell finansieringslösning presenteras. 

4

Genomförande

Vi tar ansvar för alla delar av genomförandet – från borrning till driftsättning. Ni erhåller ett nyckelfärdigt system redo att försörja fastigheten med hållbar energi.

5

Drift & service

Våra system levereras med integrerad övervakning och styrning via molnet. Ett visuellt gränssnitt ger en enkel och överskådlig bild av hur systemet presterar i realtid. Styrningen kan även integreras med andra överordnade system.

Vårt erbjudande

Våra tjänster inom bergborrning & geoenergi

Infrastruktur

Geoenergi

Konsultation

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy