Nyheter

16 april 2024

Ecoclime publicerar årsredovisning – visar genombrott för cirkulär energiekonomi

Ecoclime publicerar årsredovisning – visar genombrott för cirkulär energiekonomi

Under de senaste två åren, 2022 och 2023, har kostnaderna för värmeenergi skjutit i höjden, och har nu överstigit den kritiska gränsen på 1 kr/kWh. Detta ögonblick markerar en vändpunkt för Sverige och öppnar nya dörrar för att uppnå de klimatmål som riksdagen har satt, genom att helt omfamna den cirkulära energiekonomin. Med en välgrundad investeringsstrategi är det möjligt att genomföra omfattande åtgärder, värd flera hundra miljarder kronor, utan att öka driftkostnaderna, tack vare en avkastning på investeringarna som överstiger 10 %.

Dessa slutsatser stöds av Ecoclimes samarbete med nyckelaktörer såsom bostadsrättsföreningar, stora fastighetsbolag och kommunala VA-bolag, som har implementerat återvunnen energi i sina verksamheter. Genom denna energieffektivisering har dessa aktörer kunnat minska sina energi- och effektkostnader avsevärt. Kostnadsbesparingarna har analyserats med hjälp av makrodata från tredjepartsanalyser utförda av globala hållbarhetsföretag som Anthesis Group, Nordic Energy Audit och NCC. Resultaten pekar på en betydande investerings- och avkastningspotential inom den svenska ekonomin.

På grundval av denna analys har Ecoclime identifierat fem nyckelområden som fastighetsägare kan utforska närmare i bolagets senaste årsredovisning, tillgänglig från och med i fredags på vår hemsida. Dessa fem punkter, om de implementeras, kommer att möjliggöra för Sveriges fastighetsägare att uppnå klimatmålen utan att öka boendekostnaderna. Detta är avgörande i ljuset av de krav på energieffektivisering som EU ställer på Sverige, samt de nationella målen som riksdagen har fastställt för 2030, i enlighet med landets energipolitik.

Krister Werner, VD för Ecoclime:

"År 2023 var ett genombrottsår för den cirkulära energiekonomin. I vår kärnverksamhet har vi tagit fasta på detta och positionerar oss nu ännu starkare inom detta område genom en rad initiativ. Vi ser en betydande potential för organisk tillväxt och inbjuder alla intresserade att besöka vår hemsida för att ladda ner vår årsredovisning och ta del av våra viktigaste insikter om den växande cirkulära energiekonomin under det gångna året."


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy