Investerare

Styrelse & ledning

Välkommen till en välmående klimatsmart framtid med Ecoclime! Här hittar du bolagsinformation och material relaterat till kapitalmarknaden. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet ECC B. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Styrelse

Styrelse

Magnus Lindell

Styrelseledamot
Har arbetat i ledande befattningar inom ekonomi, finans och HR. Idag verksam som CFO för Toyota Material & Handling Sverige och Finland. Magnus har en MBA i Finance vid Linköpings Universitet.
Aktieinnehav i Ecoclime:
272 071 st B-aktier (inkl 6900 ägda av närstående). Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen eller större aktieägare.

Lennart Olofsson

Styrelseordförande, grundare och huvudägare
Byggnadsingenjör. Grundare av Ecoclime. Lennart har varit verksam i olika nationella befattningar inom svensk industri bl a utvecklingsprogrammet för ny teknik för Volvo Flygmotor, Boliden, Alimak, Ericsson. Ledamot av nationella styrelser och organ som Innovationsstiftelsen och STUs Verkstadstekniska grupp, Elektronikprogrammet och IVF. Sedan 1986 har Lennart grundat och lett ett 40-tal företag bl a JLO Invest, OMX-noterade Duroc med verksamhet i tre världsdelar, energiföretaget Enycon och konsultföretagen Seecon och TestStation.
Aktieinnehav i Ecoclime:
5 097 199 B-aktier och 3 886 734 A-aktier. Beroende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Tomas Kindstedt

Styrelseledamot
Teknisk gymnasieexamen som har arbetat drygt 25 år i chefs- & ledar-befattningar i globala IT bolag: ICL, Fujitsu, Nokia, Ericsson, CSC, DXC. Erfarenheterna omfattar områden inom stora delar av produktlivscykeln som till exempel: kvalitetssäkring, projekt & program-ledning, produktion, sälj, eftermarknad. Sedan 2014 har Tomas varit engagerad nu som VD med att etablera cleantech bolaget Nordic Energy Audit, en avknoppning från Linköpings Universitet.
Aktieinnehav i Ecoclime:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Claes Valentin

Styrelseledamot
Har arbetat i chefsbefattningar inom internationell marknadsföring och försäljning på ett flertal teknikbolag i Sverige och Europa, samtidigt som han som Managing Partner driver tjänsteföretaget CVC Revenue Solutions baserat i Tyskland. Claes har examina från Handelshögskolan i Stockholm (Civilekonom) och från universitetet i Bonn (MSc i Datalogi).
Aktieinnehav i Ecoclime:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen eller större aktieägare.

Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Johan Wewel

CFO
johan.wewel@ecoclime.se
+46 73-507 35 76

Krister Werner

VD
krister.werner@ecoclime.se

Leo Incusci

VD, Miljöbelysning Sweden
leo@miljobelysning.nu
070-590 91 04

Christoffer Eklund

VD, Evertherm Reenergy Systems
christoffer.eklund@ecoclime.se
072-241 10 03

Anders Mikaelsson

VD, Ecoclime Production AB
anders.mikaelsson@ecoclime.se
070-604 31 49

Torbjörn Jonasson

Teknik- och produktchef
torbjorn.jonasson@ecoclime.se
073-073 56 16

Björn Nord

VD, Ecocloud Automation
bjorn.nord@ecoclime.se
070-88 90 356

Mathias Lindberg

VD, SDC Automation
ml@sdc-automation.se
070-8866187

Göran Beronius

VD, Team Wessman
goran@teamwessman.se
070-898 08 31

Tobias Fahlqvist

VD Flexibel Luftbehandling
tobias.fahlqvist@flexibelluftbehandling.se
070-819 24 66
Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy