Investerare

INVESTERARE

Vill du veta mer?

Investerare

Ecoclime Groups vision är fastigheter som är helt självförsörjande av energi – zero emission buildings. Genom en unik kombination av världsledande tekniklösningar och tjänster hjälper vi fastighetsägare att minska energianvändningen och öka lönsamheten.  Var med på vår resa mot en bättre framtid. 

Nyckeltal

Nettomsättning fördelat per affärsområde

Varför investera?

Investera i en snabbväxande koncern med världsunika lösningar

Ecoclime Groups vision är fastigheter som är helt självförsörjande av energi – zero emission buildings. Var med på vår resa mot en bättre framtid. 

Idealiskt positionerad
Världsledande teknik
Attraktiv hävstång
Bevisad förmåga

Idealiskt positionerad på en snabbväxande marknad

 • Fastighetssektorn står idag för 40 procent av den totala energianvändningen.
 • Globalt sett beräknas den år 2025 vara den största källan till utsläpp av växthusgaser.
 • Det är därmed en av de sektorer som måste bidra för att få till stånd en mer hållbar energianvändning. 
 • Sammantaget beräknas den adresserbara marknaden, såväl bostäder som kommersiella fastigheter, bara i Sverige att uppgå till cirka 10 miljarder årligen
 • Ecoclime har ett unikt helhetserbjudande som skapar värde för såväl fastighetsägare, aktieägare och miljön.

Världsledande cirkulära energilösningar

 • Marknaden efterfrågar en leverantör – en one-stop-shop – för energieffektivisering
 • Ecoclime är i dagsläget ensam om att kunna leverera allt från kvalificerade tjänster till egenutvecklade, patenterade och världsledande tekniklösningar för cirkulär energi
 • Genom ett unikt helhetsåtagande, som inkluderar en garanterad energieffektivisering, kan vi säkerställa en långsiktigt hållbar lösning anpassad efter varje kunds behov. 
 • Idag används våra cirkulära energisystem av ett stort antal fastighetsbolag och bostadsutvecklare.
 • I samarbete med våra kunder kan vi lösa de mest komplicerade behoven och därmed minska deras driftskostnader och höja fastighetsvärdet
ecoclime-cirkular-energi

Attraktiv hävstång i affärsmodellen

 • Ecoclimes affärsmodell bygger på värdeskapande genom hela värdekedjan – från projektering, installation och service, till integration med fastigheters energisystem. 
 • Genom långsiktiga helhetsåtaganden med funktionsgarantier skapas långa kundrelationer med återkommande uppdrag
 • Affärsmodell möjliggör repetetiva intäkter och ett stabilt kassaflöde
 • Betydande potential för högre marginaler vid större försäljningsvolymer 
 • Försäljningstillväxt kan åstadkommas på en fast kostnadsbas

Bevisad förmåga att leverera enligt tillväxtstrategi

 • Ecoclime-koncernen arbetar mot visionen om ”zero emissions buildings
 • En förutsättning för att lyckas är kontinuerliga förvärv av bolag som bidrar med expertis, tekniska lösningar eller etablerad marknadsposition.
 • Förvärvsmodellen är väl genomarbetad och har visat sig framgångsrik i ett flertal affärer de senaste åren.
 • Tillverkning i egen fabrik ger kontroll, högre effektivitet och bättre marginaler
 • Vi har historiskt bevisat vår förmåga att leverera enligt tillväxtstrategin

Nyheter

Nyheter

Icke-regulatoriska
Regulatoriska

Ecoclime publicerar årsredovisning – visar genombrott för cirkulär energiekonomi

Under de senaste två åren, 2022 och 2023, har kostnaderna för värmeenergi skjutit i höjden, och har nu överstigit den kritiska gränsen på 1 kr/kWh. Detta ögonblick markerar en vändpunkt för Sverige och öppnar nya dörrar för att uppnå de klimatmål som riksdagen har satt, genom att helt omfamna den cirkulära energiekonomin. Med en välgrundad investeringsstrategi är det möjligt att genomföra omfattande åtgärder, värd flera hundra miljarder kronor, utan att öka driftkostnaderna, tack vare en avkastning på investeringarna som överstiger 10 %.

Läs mer »

Ecoclime gör affär med HSB Brf Akvarellen värd 4.8 MSEK

Ecoclime Group är glada att offentliggöra en framgångsrik affär med HSB Brf Akvarellen i Tullinge, där bolaget kommer att installera den banbrytande Evertherm-teknologin. Projektet är värt 4,8 miljoner kronor. Brf Akvarellen ingår i HSB Södertörn som Ecoclime tecknade samarbetsavtal med tidigare i år.

Läs mer »

Ecoclime tecknar avtal med HSB Södertörn – Energiresan i fokus

Ecoclime Group har ingått ett samarbetsavtal med HSB Södertörn i syfte att hjälpa deras bostadsrättsföreningar att energieffektivisera sina fastigheter. Genom att göra Energiresan och använda Evertherm-system för återvinning av värmeenergin i spillvattnet kan de minska sina driftkostnader avsevärt, samtidigt som de skapar ett finansiellt utrymme för fler investeringar.

Läs mer »

Ecoclime Group fortsätter tillväxtresan med bostadsrättsföreningar-ny affär i Skellefteå

Ecoclime Group har ingått ett avtal med Umia Skellefteå AB avseende produktleverans av en Evertherm-anläggning till Brf Linden i Skellefteå. Återvinning av värmeenergi ur spillvatten utgör en vital del av en omfattande energiuppgradering i föreningens fastighet. Anläggningen är planerad att vara fullt operationell under det andra kvartalet 2024. Ordervärdet uppgår till 1,4 MSEK.

Läs mer »

Prenumerera på våra nyheter:

Bolagsstyrning

Styrelse & ledning

Presentationer

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy