Investerare

INVESTERARE

Vill du veta mer?

Bild på Robert Johansson
Prata med Robert Johansson: 070-854 85 28 robert.johansson@ecoclime.se

Investerare

Ecoclime Groups vision är fastigheter som är helt självförsörjande av energi – zero emission buildings. Genom en unik kombination av världsledande tekniklösningar och tjänster hjälper vi fastighetsägare att minska energianvändningen och öka lönsamheten.  Var med på vår resa mot en bättre framtid. 

Nyckeltal

Q3 2022
FY 2021

80 %

Tillväxt nettoomsättning
Q3 2022 jämfört med Q3 2021

49 MSEK

Nettoomsättning
(27 MSEK Q3 2021)

-10 %

Justerad EBITDA-marginal
(9 % Q3 2021)

3 %

Tillväxt nettoomsättning
2021 jämfört med 2020

144 MSEK

Nettoomsättning
(140 MSEK 2020)

6 %

EBITDA-marginal

Varför investera?

Investera i en snabbväxande koncern med världsunika lösningar

Ecoclime Groups vision är fastigheter som är helt självförsörjande av energi – zero emission buildings. Var med på vår resa mot en bättre framtid. 

Idealiskt positionerad
Världsledande teknik
Attraktiv hävstång
Bevisad förmåga

Idealiskt positionerad på en snabbväxande marknad

 • Fastighetssektorn står idag för 40 procent av den totala energianvändningen.
 • Globalt sett beräknas den år 2025 vara den största källan till utsläpp av växthusgaser.
 • Det är därmed en av de sektorer som måste bidra för att få till stånd en mer hållbar energianvändning. 
 • Sammantaget beräknas den adresserbara marknaden, såväl bostäder som kommersiella fastigheter, bara i Sverige att uppgå till cirka 10 miljarder årligen
 • Ecoclime har ett unikt helhetserbjudande som skapar värde för såväl fastighetsägare, aktieägare och miljön.

Världsledande cirkulära energilösningar

 • Marknaden efterfrågar en leverantör – en one-stop-shop – för energieffektivisering
 • Ecoclime är i dagsläget ensam om att kunna leverera allt från kvalificerade tjänster till egenutvecklade, patenterade och världsledande tekniklösningar för cirkulär energi
 • Genom ett unikt helhetsåtagande, som inkluderar en garanterad energieffektivisering, kan vi säkerställa en långsiktigt hållbar lösning anpassad efter varje kunds behov. 
 • Idag används våra cirkulära energisystem av ett stort antal fastighetsbolag och bostadsutvecklare.
 • I samarbete med våra kunder kan vi lösa de mest komplicerade behoven och därmed minska deras driftskostnader och höja fastighetsvärdet
ecoclime-cirkular-energi

Attraktiv hävstång i affärsmodellen

 • Ecoclimes affärsmodell bygger på värdeskapande genom hela värdekedjan – från projektering, installation och service, till integration med fastigheters energisystem. 
 • Genom långsiktiga helhetsåtaganden med funktionsgarantier skapas långa kundrelationer med återkommande uppdrag
 • Affärsmodell möjliggör repetetiva intäkter och ett stabilt kassaflöde
 • Betydande potential för högre marginaler vid större försäljningsvolymer 
 • Försäljningstillväxt kan åstadkommas på en fast kostnadsbas

Bevisad förmåga att leverera enligt tillväxtstrategi

 • Ecoclime-koncernen arbetar mot visionen om ”zero emissions buildings
 • En förutsättning för att lyckas är kontinuerliga förvärv av bolag som bidrar med expertis, tekniska lösningar eller etablerad marknadsposition.
 • Förvärvsmodellen är väl genomarbetad och har visat sig framgångsrik i ett flertal affärer de senaste åren.
 • Tillverkning i egen fabrik ger kontroll, högre effektivitet och bättre marginaler
 • Vi har historiskt bevisat vår förmåga att leverera enligt tillväxtstrategin

Nyheter

Nyheter

Icke-regulatoriska
Regulatoriska

Stora Aktiedagen idag – rusande energipriser ökar direktavkastningen kraftigt vid nyttjande av Cirkulär energi med Evertherm SEW

Detta till nytta för boende och hyresgäster i fastigheter, för industrin och klimatet. Vid Aktiespararnas event Stora Aktiedagen idag presenterar Ecoclime de allt kraftfullare drivkrafterna för bolagets cirkulära energisystem. Det senaste året har spotpriserna för biobränsle som används vid produktion av energi för fjärrvärme och el i Sverige, ökat med mer än 180 %, enligt den senaste bränslestatistiken från Energimyndigheten/Argus Media. Det resulterar i prisökningar som måste betalas av energikunderna.

Läs mer »

Prenumerera på våra nyheter:

Bolagsstyrning

Styrelse & ledning

Presentationer

Lennart Olofsson, huvudägare, presenterar på Aktiespararnas event den 28/11 2022.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer