Investerare

INVESTERARE

Vill du veta mer?

Investerare

Ecoclime Groups vision är fastigheter som är helt självförsörjande av energi – zero emission buildings. Genom en unik kombination av världsledande tekniklösningar och tjänster hjälper vi fastighetsägare att minska energianvändningen och öka lönsamheten.  Var med på vår resa mot en bättre framtid. 

Nyckeltal

Q4 2023
FY 2022

6 %

Tillväxt nettoomsättning
Q4 2023 jämfört med Q4 2022

87 MSEK

Nettoomsättning
(82 MSEK Q4 2022)

5 %

Justerad EBITDA-marginal
(7 % Q4 2022)

67,2 %

Tillväxt nettoomsättning
2022 jämfört med 2021

241,2 MSEK

Nettoomsättning
(143,9 MSEK 2021)

-0,8 %

EBITDA-marginal

Varför investera?

Investera i en snabbväxande koncern med världsunika lösningar

Ecoclime Groups vision är fastigheter som är helt självförsörjande av energi – zero emission buildings. Var med på vår resa mot en bättre framtid. 

Idealiskt positionerad
Världsledande teknik
Attraktiv hävstång
Bevisad förmåga

Idealiskt positionerad på en snabbväxande marknad

 • Fastighetssektorn står idag för 40 procent av den totala energianvändningen.
 • Globalt sett beräknas den år 2025 vara den största källan till utsläpp av växthusgaser.
 • Det är därmed en av de sektorer som måste bidra för att få till stånd en mer hållbar energianvändning. 
 • Sammantaget beräknas den adresserbara marknaden, såväl bostäder som kommersiella fastigheter, bara i Sverige att uppgå till cirka 10 miljarder årligen
 • Ecoclime har ett unikt helhetserbjudande som skapar värde för såväl fastighetsägare, aktieägare och miljön.

Världsledande cirkulära energilösningar

 • Marknaden efterfrågar en leverantör – en one-stop-shop – för energieffektivisering
 • Ecoclime är i dagsläget ensam om att kunna leverera allt från kvalificerade tjänster till egenutvecklade, patenterade och världsledande tekniklösningar för cirkulär energi
 • Genom ett unikt helhetsåtagande, som inkluderar en garanterad energieffektivisering, kan vi säkerställa en långsiktigt hållbar lösning anpassad efter varje kunds behov. 
 • Idag används våra cirkulära energisystem av ett stort antal fastighetsbolag och bostadsutvecklare.
 • I samarbete med våra kunder kan vi lösa de mest komplicerade behoven och därmed minska deras driftskostnader och höja fastighetsvärdet
ecoclime-cirkular-energi

Attraktiv hävstång i affärsmodellen

 • Ecoclimes affärsmodell bygger på värdeskapande genom hela värdekedjan – från projektering, installation och service, till integration med fastigheters energisystem. 
 • Genom långsiktiga helhetsåtaganden med funktionsgarantier skapas långa kundrelationer med återkommande uppdrag
 • Affärsmodell möjliggör repetetiva intäkter och ett stabilt kassaflöde
 • Betydande potential för högre marginaler vid större försäljningsvolymer 
 • Försäljningstillväxt kan åstadkommas på en fast kostnadsbas

Bevisad förmåga att leverera enligt tillväxtstrategi

 • Ecoclime-koncernen arbetar mot visionen om ”zero emissions buildings
 • En förutsättning för att lyckas är kontinuerliga förvärv av bolag som bidrar med expertis, tekniska lösningar eller etablerad marknadsposition.
 • Förvärvsmodellen är väl genomarbetad och har visat sig framgångsrik i ett flertal affärer de senaste åren.
 • Tillverkning i egen fabrik ger kontroll, högre effektivitet och bättre marginaler
 • Vi har historiskt bevisat vår förmåga att leverera enligt tillväxtstrategin

Nyheter

Nyheter

Icke-regulatoriska
Regulatoriska

Ecoclime tecknar avtal med HSB Södertörn – Energiresan i fokus

Ecoclime Group har ingått ett samarbetsavtal med HSB Södertörn i syfte att hjälpa deras bostadsrättsföreningar att energieffektivisera sina fastigheter. Genom att göra Energiresan och använda Evertherm-system för återvinning av värmeenergin i spillvattnet kan de minska sina driftkostnader avsevärt, samtidigt som de skapar ett finansiellt utrymme för fler investeringar.

Läs mer »

Ecoclime Group fortsätter tillväxtresan med bostadsrättsföreningar-ny affär i Skellefteå

Ecoclime Group har ingått ett avtal med Umia Skellefteå AB avseende produktleverans av en Evertherm-anläggning till Brf Linden i Skellefteå. Återvinning av värmeenergi ur spillvatten utgör en vital del av en omfattande energiuppgradering i föreningens fastighet. Anläggningen är planerad att vara fullt operationell under det andra kvartalet 2024. Ordervärdet uppgår till 1,4 MSEK.

Läs mer »

Ecoclime levererar Evertherm till allmännyttans fastighetsbolag. Ordervärde 5,1 MSEK.

Ecoclime Group kommer leverera två Evertherm systemlösningar till Uppsalahems fastigheter på Johannesbäcksgatan i Uppsala. Ecoclime Group är föreskriven för återvinning av värmeenergin från fastighetens spillvatten. Lösningen beräknas ge en energibesparing på 514 MWh/år. Avtalspartart är Edekyl & Värme AB som agerar totalentreprenör i projektet som påbörjas Q2 2024 och beräknas avslutas Q4 2024.

Läs mer »

Ökad efterfrågan drivkraft i nytt samarbete mellan Ecoclime och Energibolaget

Efterfrågan på kvalificerad energikartläggning bland fastighetsägare ökar kraftigt. För att möta behovet har Ecoclime Group ingått ett avtal med Energibolaget, experter inom certifierad energikartläggning. Energikartläggning ger en helhetsbild av mängden energi som används för att driva hela fastigheten och blir därmed ett viktigt beslutsunderlag för fastighetsägaren i valet av rätt effektiviseringsåtgärd.

Läs mer »

Ecoclime och Fastum i samarbete om effektiva energilösningar för bostadsrättföreningar

Kraftigt stigande energipriser, högt ränteläge och ett allmänt högt kostnadsläge gör att många bostadsrättsföreningar nu ser över sina kostnader och då särskilt kostnaderna för energi. Fastum, en stark aktör inom fastighetsförvaltning, kan nu tillsammans med Ecoclime Group med expertis inom energieffektivisering hjälpa fler bostadsrättsföreningar i Sverige att förbättra sin energieffektivitet, minska sina kostnader och förbättra energiklassificeringar och miljöavtryck. Grunden i samarbetet är Ecoclime Groups metod, Energiresan, vilken vägleder bostadsrättsföreningar att göra de mest effektiva energibesparande investeringarna, i rätt ordning för att uppnå flera fördelar såsom minskade energikostnader, minskat klimatavtryck samt förbättrad finansiell situation.

Läs mer »

Prenumerera på våra nyheter:

Bolagsstyrning

Styrelse & ledning

Presentationer

Krister Werner, VD, Presentation Carlsquares investerardag, 5 dec

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy