Evertherm

Insikter

Lär dig mer om återvinning av värme i spillvatten.

Artiklar

Fem fördelar med värmeåtervinning från spillvatten

I ett vanligt flerbostadshus läcker mängder energi ut i onödan, om det inte finns ett system på plats för att ta tillvara på och återanvända spillvärmen.

Ny energistudie: Sverige kan spara 3,7 TWh per år

Evertherm SEW skulle potentiellt kunna minska energianvändningen i det svenska flerbostadsbeståndet med minst 3,7 TWh/år, motsvarande 21 % av det årliga uppvärmningsbehovet för det aktuella flerbostadsbeståndet. Det visar en analys utförd av Nordic Energy Audit.

Öka fastighetsvärdet och förbättra driftnetto med energiåtervinning

Klimatsmarta hus blir allt viktigare för hyresgäster och bostadsrättsägare. Hur kan du som fastighetsägare veta att en energiinvestering lönar sig?

Underhållsfri avloppsvärmeväxlare – hur funkar det?

Med ny värmeväxlarteknik kan värdefull energi som annars spolas ut i avloppet återvinnas och återanvändas i ett cirkulärt system – helt utan underhåll.

Så når du energikraven som möjliggör markanvisning

Genom att installera system för återvinning av tillförd energi förbättras byggnadens energiprestanda, med lägre primärenergital.
Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy