Nyhetsarkiv

Icke-regulatoriska
Regulatoriska

Ecoclime tecknar avtal med HSB Södertörn – Energiresan i fokus

Ecoclime Group har ingått ett samarbetsavtal med HSB Södertörn i syfte att hjälpa deras bostadsrättsföreningar att energieffektivisera sina fastigheter. Genom att göra Energiresan och använda Evertherm-system för återvinning av värmeenergin i spillvattnet kan de minska sina driftkostnader avsevärt, samtidigt som de skapar ett finansiellt utrymme för fler investeringar.

Läs mer »

Ecoclime Group fortsätter tillväxtresan med bostadsrättsföreningar-ny affär i Skellefteå

Ecoclime Group har ingått ett avtal med Umia Skellefteå AB avseende produktleverans av en Evertherm-anläggning till Brf Linden i Skellefteå. Återvinning av värmeenergi ur spillvatten utgör en vital del av en omfattande energiuppgradering i föreningens fastighet. Anläggningen är planerad att vara fullt operationell under det andra kvartalet 2024. Ordervärdet uppgår till 1,4 MSEK.

Läs mer »

Ecoclime levererar Evertherm till allmännyttans fastighetsbolag. Ordervärde 5,1 MSEK.

Ecoclime Group kommer leverera två Evertherm systemlösningar till Uppsalahems fastigheter på Johannesbäcksgatan i Uppsala. Ecoclime Group är föreskriven för återvinning av värmeenergin från fastighetens spillvatten. Lösningen beräknas ge en energibesparing på 514 MWh/år. Avtalspartart är Edekyl & Värme AB som agerar totalentreprenör i projektet som påbörjas Q2 2024 och beräknas avslutas Q4 2024.

Läs mer »

Ökad efterfrågan drivkraft i nytt samarbete mellan Ecoclime och Energibolaget

Efterfrågan på kvalificerad energikartläggning bland fastighetsägare ökar kraftigt. För att möta behovet har Ecoclime Group ingått ett avtal med Energibolaget, experter inom certifierad energikartläggning. Energikartläggning ger en helhetsbild av mängden energi som används för att driva hela fastigheten och blir därmed ett viktigt beslutsunderlag för fastighetsägaren i valet av rätt effektiviseringsåtgärd.

Läs mer »

Ecoclime och Fastum i samarbete om effektiva energilösningar för bostadsrättföreningar

Kraftigt stigande energipriser, högt ränteläge och ett allmänt högt kostnadsläge gör att många bostadsrättsföreningar nu ser över sina kostnader och då särskilt kostnaderna för energi. Fastum, en stark aktör inom fastighetsförvaltning, kan nu tillsammans med Ecoclime Group med expertis inom energieffektivisering hjälpa fler bostadsrättsföreningar i Sverige att förbättra sin energieffektivitet, minska sina kostnader och förbättra energiklassificeringar och miljöavtryck. Grunden i samarbetet är Ecoclime Groups metod, Energiresan, vilken vägleder bostadsrättsföreningar att göra de mest effektiva energibesparande investeringarna, i rätt ordning för att uppnå flera fördelar såsom minskade energikostnader, minskat klimatavtryck samt förbättrad finansiell situation.

Läs mer »

VD-kommentar kvartal tre: Vi förbättrar marginalen kraftigt och fortsätter att växa

Det är glädjande att kunna redovisa att vårt struktur- och säljarbete ger resultat. Vi levererar ett starkt kvartal jämfört med 2022 och vårt arbete med fokus på kassaflödet samt marginalförbättring börjar nu visa sig i siffrorna. Tredje kvartalet är normalt vårt svagaste kvartal under året på grund av semesterperiod. Trots detta växer nettoomsättningen med 26% jämfört med föregående år, till 62 MSEK. Den organiska tillväxten uppgår till hela 42%

Läs mer »

Ecoclime genomför Energiresan med brf Blåkulla, ordervärde 8,5MSEK

HSB’s bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna väljer att genomföra Energiresan – Ecoclimes metod för energieffektivisering i större bostadsfastigheter. I ett första steg, som påbörjas under fjärde kvartalet 2023 installeras Evertherm PRO, en kombination av Evertherm SEW och Ecocloud. Blåkulla beräknas minska sin energiförbrukning med 762 MwH/år – en betydande besparing som ökar investeringsutrymmet under hela systemets livslängd på 50 år.

Läs mer »

Energiresan – Energismartare fastigheter sänker boendekostnader och möjliggör mångmiljoninvesteringar

Ecoclime har i samarbete med bostadsfastighetsägare och bostadsrättsföreningar som kunder utvecklat en etappindelad finansiell- och klimatnyttig energisparmetod – Energiresan (www.energiresan.se). Metoden ger maximala energi- och effektbesparingar i större bostadsfastigheter med åtföljande kostnadsbesparingar och minskade klimatavtryck som leder till högre driftnetto, bättre lånevillkor och mindre risk för regulatoriska påföljder till följd av EU:s ökade energiklassningskrav.

Läs mer »

Patent godkänt för Ecoclimes systemlösning i USA

United States Patent and Trademark Office (USPTO) har beviljat Ecoclimes patent för Evertherm SEW* avseende ”Återvinningssystem och metod för återvinning av termisk energi från spillvatten”. Patentet gäller den amerikanska marknaden och är en del i strategin att säkra fortsatt expansion på flera marknader.

Läs mer »

PRV beviljar viktigt patent för Ecoclime

PRV – det svenska patent och registreringsverket, kungör idag beviljandet av Ecolimes patent för Evertherm SEW avseende ”Återvinningssystem och metod för återvinning av termisk energi från spillvatten”. Patentet gäller den svenska marknaden. Som följd av godkännandet fullföljs nu även ansökan av en vilande Europatentsansökan.

Läs mer »

Ecoclime Group tecknar avtal med Consto och NREP värt 9,75 miljoner

Ecoclime Group har i en ny affär med Consto och NREP avtalat om att leverera systemlösningen Evertherm SEW för utvinning, lagring och återanvändning av värmeenergi i avloppsvatten. Systemet kommer att installeras i det Svanenmärkta bostadsprojektet Slagsta Strand. Projektet innefattar tre kvarter om totalt 599 lägenheter. Med Evertherm SEW garanteras att minst 90 % av energin kommer att återvinnas vilket beräknas ge en energibesparing om 1 020 MWh/år och 60 ton minskade CO2-ekvivalenter per år.

Läs mer »

Ecoclimes fjärde kvartal 2022: Kraftig organisk tillväxt

Vi ser en fortsatt kraftig organisk tillväxt för merparten av våra verksamheter. Ecoclime Group levererade 77 % i omsättningstillväxt, varav 20 % i organisk tillväxt, med ett justerat EBITDA om 5,4 MSEK, ett EBIT-resultat om -8,8 MSEK samt ett resultat före skatt om -1,2 MSEK.

Läs mer »

Stora Aktiedagen idag – rusande energipriser ökar direktavkastningen kraftigt vid nyttjande av Cirkulär energi med Evertherm SEW

Detta till nytta för boende och hyresgäster i fastigheter, för industrin och klimatet. Vid Aktiespararnas event Stora Aktiedagen idag presenterar Ecoclime de allt kraftfullare drivkrafterna för bolagets cirkulära energisystem. Det senaste året har spotpriserna för biobränsle som används vid produktion av energi för fjärrvärme och el i Sverige, ökat med mer än 180 %, enligt den senaste bränslestatistiken från Energimyndigheten/Argus Media. Det resulterar i prisökningar som måste betalas av energikunderna.

Läs mer »
Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy