OPTIMA

Kraftfull integration och optimering av termiska energisystem

En av nycklarna till framgångsrik energieffektivisering är möjligheten att integrera och optimera en fastighets alla maskiner och system. Det här gäller inte minst Ecoclimes egna systemprodukter för  återvinning och distribution av termisk energi. Ecoclime Optima är en unik IoT-baserad plattform för övervakning, styrning, automation och optimering.

Introduktion

Ta kontroll över din fastighet för bättre komfort, minskad energianvändning och lägre kostnader.

Ecoclimes Optima är en öppen, skalbar och toppmodern plattform för fastighetsautomation. Den möjliggör mätning, visualisering, analys, styrning och optimering av fastighetsfunktioner – oavsett vilka typer av system och/eller maskiner som finns i fastigheten. 

SDC Automation

SDC Automation är ett dotterbolag inom Ecoclime-koncernen som levererar tjänster inom fastighetsautomation.

Bakgrund

Lyckad effektivisering kräver rätt information

Många fastighetsägare saknar idag information kring hur deras fastigheter används och förbrukar resurser. I försök att energieffektivisera fattas beslut baserat på manuellt insamlad, kvalitativ, känslomässig eller historisk information – utan möjlighet att enkelt och effektivt automatisera åtgärder.

Tänk om vi istället kunde mäta, analysera och agera baserat på realtidsinformation kring hur fastigheten används? Med insikter kring exempelvis hyresgästaktiviteter, nyttjande, klimat och energi skulle vi då kunna forma den perfekta upplevelsen för hyresgäster, samtidigt som vi sparar både pengar, energi och miljö.

Vi gör din fastighet smart

Det har länge pratats om smarta byggnader som en lösning för att öka komforten och minska energianvändningen i fastigheter. Så varför är inte fler fastigheter smarta idag? Sanningen är den att majoriteten av alla befintliga kommersiella fastigheter är otroligt komplexa och består redan av en blandning av många olika enheter och system. 

Vi har bred kunskap om olika enheter, system, protokoll och andra utmaningar som väntar då de ska integreras. Med vår hjälp kan vi göra din fastighet smart och skapa förutsättningar för optimal energieffektivisering.

Varför välja Optima?

Fördelar med Ecoclime Optima.
Kraftfull integration skapar nya möjligheter.

Alla fastigheter idag producerar stora mängder data. Tillgång till datan på ett strukturerat sätt i realtid är en förutsättning för att kunna göra förändringar som optimerar ekonomi, miljö och komfort. Optimering av enskilda maskiner och system erbjuder en viss möjlighet till effektivisering, men den stora potentialen kan realiseras först när flera system kan integreras och automatiseras och optimeras som en helhet.

Utmaningen är att de flesta hårdvaruleverantörer knyter sina maskiner och system till egna mjukvaror som var för sig är svåra att integrera. Det här gör det normalt sett dyrt och komplicerat, framförallt i befintliga fastigheter, att skapa sig en bild över möjligheterna till energieffektivisering.

Oberoende av hård- och mjukvara

För att nå maximal nytta med fastighetsautomation vill du integrera information från många olika datakällor i realtid.  Befintlig hård- eller mjukvara utgör inget problem för Ecoclime Optima. I princip alla maskiner och system från ledande tillverkare kan integreras i plattformen. 

Ökad energieffektivisering

Enkel integration av flera olika system ökar möjligheterna till energieffektivisering. Smart analys av flera system samtidigt, som en helhet, ger nya insikter om energibesparande åtgärder.

Kort återbetalningstid

Det krävs ingen omfattande anpassning eller omprogrammering vid installation. Det gör investeringskostnaden låg. Det går att även åstadkomma  energieffektivisering på kort tid vilket snabb ROI.

Nyckelfunktioner

Visualisering

Optima är utformat med användaren i fokus. Det användarvänliga gränssnittet med responsiv design för desktop, surfplatta eller mobil, ger en omfattande men lättförståelig bild av exempelvis inomhusluftsförhållanden, energieffektivitet eller systemprestanda.

Visualiseringen sker hela vägen från makronivå, med en eller flera fastigheter på en karta, till mikronivå där enheter och deras ingående komponenter visas.

Den smarta visualiseringen av data bidrar till insikter som kan leda till minskad energianvändning, lägre driftkostnader och ökad komfort.

Även aktuell driftinformation, inklusive larm, blir enkelt tillgängligt i ett och samma gränssnitt.

Analys & optimering

Historiska data, trender eller scenarior kan användas för analys och jämförelser mot KPI:er, energi- och prestandaanalyser. Med smarta funktioner kan optimala klimatförhållanden, utifrån hyresgästernas behov, uppnås med lägsta möjliga energianvändning.

Baserat på idealiska situationer eller KPI:er kan automatiska larmsystem ställas in för att följa processer och varna för avvikelser. Det gör det möjligt att förutse ineffektiviteter, problem eller behov av underhåll.

Larm visas direkt i användargränssnittet men kan även dirigeras till e-post eller SMS-kanaler. Sådana analyser och alarmsystem i realtid gör det möjligt att snabbt vidta åtgärder innan finansiella förluster ackumuleras.

Den öppna plattformen gör det möjligt att integrera externa analys- och optimeringsprogram samt plugins.

sdc-pressbild-1

Styrning & automatisering

Plattformen kan användas för både manuell och automatiserad fjärrstyrning av funktioner och system. Genom att automatisera analysen av data, och omvandla det till insikter och beslutsunderlag, kan driftansvariga fokusera på att lösa problem, istället för att söka efter dem.

SDC Optima kan även överföra data tillbaka till system eller IoT-enheter i din fastighet. De kan exempelvis vara mobila applikationer i kommersiella miljöer, miljöledningssystem eller befintliga automationssystem.

Vår process

Vi gör er fastighet smart.
Oavsett hur förutsättningarna ser ut.

Som märkesobunden leverantör med mer än 100 års samlad erfarenhet av avancerad fastighetsautomation är vår styrka en bred kunskap om olika enheter, system, protokoll och andra utmaningar som väntar då de ska integreras. Vi hjälper er hela vägen från projektering till installation, drift och optimering.

1

Projektering

Vi hjälper ett att projektera för övervakning, mätning, styrning och automation.

2

Installation

Vi utför installationer av allt från IoT-sensorer och mätare, till kompletta automationssystem i befintliga eller nyproducerade fastigheter.

3

Integration

Vi hjälper er att integrera enheter och komponenter. Vi kan även integrera befintliga system med Optima och externa datakällor.

4

Driftsättning

Vi driftsätter för övervakning, styrning, automatisering och optimering. Plattformen kan installeras lokalt eller i molnet med högsta säkerhet.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy