Nyckelpersoner i SDC Automation har förvärvat aktier i Ecoclime från huvudägarna Celsium Group AB

Petra KyllermanIR, News

Två nyckelpersoner i SDC Automation AB, VD Mathias Lindberg och Johan Pihl, har förvärvat 86 396 respektive 4 070 B-aktier i Ecoclime. Det enligt ett avtal med Celsium Group AB, som fastställer deras rätt att förvärva aktierna. Priset är baserat på den genomsnittskurs som rådde vid fastställande av transaktionens storlek i juni, 7,60 kr/aktie. Transaktionen genomfördes inom tidpunkten för det ”fönster” mellan rapportperioderna, när insynspersoner enligt MAR har rätt att köpa och sälja aktier, vilka i detta fallet var Ecoclimes VD, Lennart Olofsson, och CFO, Torbjörn Hansson, i egenskap av ägare och firmatecknare i Celsium Group AB. 

Pressmeddelandet är upprättat med anledning av spekulationer som förekommit i sociala medier. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ecoclime VD: Lennart Olofsson, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42.