Nyheter

Regulatorisk
15 maj 2023

Ecoclime Group AB avyttrar rörinstallationsverksamheten

Ecoclime Group AB avyttrar rörinstallationsverksamheten

Ecoclimes styrelse har beslutat att avyttra H-gruppen Totalinstallatör AB. Syftet med förvärvet av H-gruppen för utvecklingen av Everthermaffären är därmed slutfört. Därmed går Evertherm in i en ny mer kundnära fas vars detaljer kommuniceras senare.

De nya ägarna är en trio av mångårigt erfarna projekterings- och installationsspecialister inom VVS, vars ambition är att kraftigt expandera verksamheten framöver och med ambition att bli en ledande leverantör i samband med installationer av Evertherm SEW-system nationellt, de närmaste åren.
 
Förvärvet av H-gruppen i sin nuvarande form år 2020 syftade till att utveckla och produktanpassa samt påskynda etableringen av Evertherm SEW-systemen inom fastighetsmarknaden i Stockholmsregionen, vilket H-gruppen i hög grad bidragit till. Som följd av den blandade verksamheten inom H-gruppen med viktiga utvecklingsinsatser av Evertherm har bolaget åsamkats relativt stora förluster som tagits direkt på resultatet, och de åtgärder som vidtogs under de två senaste kvartalen har inte varit tillräckliga, varför verksamheten nu får bättre chanser att prestera resultatmässigt i en annan mindre komplex miljö.
 
Moderbolagets egna kapital påverkas preliminärt med mellan minus 17 MSEK och minus 21 MSEK, medan motsvarande effekt i koncernbalansräkningen redovisas i Q2-rapporten efter granskning av revisorerna, då verksamheten avyttras till de nya ägarna för 1 krona. Resultat före skatt för den sålda verksamheten uppgick till minus 1,2 MSEK för kvartal 1 2023. Omsättning 2022 för Hansson & Hansson Rör AB 28 Mkr.
 
Per Aspegren ny ordförande i Ecoclime som drivit genomförandet av affären
”Vi går nu in i en ny mer kundnära produktorienterad uppskalningsfas av Everthermaffären inom koncernen, till vilken vi får anledning återkomma. Avyttringen av H-gruppen känns perfekt i tid och de nya ägarna som vi känner sedan tidigare delar vår syn på de affärsmöjligheter som finns i RoT-installationsprojekt där Evertherm-system kan ingå.”
 
Sedan en tid har H-gruppens dotterbolag K.V.S. Montage med personal som redan ingår i affärsområdet Inomhusklimat flyttats över som dotterbolag till Flexibel Luftbehandling i vars affärsmiljö den verksamheten passar och kan utvecklas bättre.


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy