Nyheter

Regulatorisk
4 maj 2023

Ecoclime delårsrapport kvartal ett 2023

Ecoclime delårsrapport kvartal ett 2023

Ecoclime Group presenterar delårsrapport för kvartal ett 2023.

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2023:

  • Nettoomsättningen ökade med 38,2 % till 75 216 TSEK (54 410), varav 31,8 % organiskt.
  • Justerad EBITDA minskade till 1 599 TSEK (2 033) och den justerade EBITDA-marginalen minskade till 2,1 % (3,7).
  • Rörelseresultat (EBIT) minskade till -8 082 TSEK (-7 635).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning minskade till -0,18 SEK (-0,17).
  • Soliditeten minskade till 66 % (76).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 4 773 TSEK (-545).
  • Krister Werner har anställts som ny VD med tillträde den 17e ma.j
  • Hans Aulin utsågs till tillförordnad CFO den 13e mars.

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy