Enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, behöver Ecoclime Group AB ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Behandlingen sker i syfte att kunna skicka information och marknadsföring via e-postmeddelande samt att kunna följa upp eventuellt intresse av ytterligare information om våra produkter.

De uppgifter vi behandlar är:

  • E-postadress
  • Namn
  • Organisation

Till detta kommer information som framkommer i framtida kontakter. Du kan när som helst begära att få dina uppgifter raderade. Observera att vi endast kan radera dina uppgifter om det inte innebär att vi bryter mot annan lagstiftning, exempelvis Bokföringslagen mm. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter rättade. Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter, vill få dem raderade eller korrigerade kan du kontakta oss på info@ecoclime.se.