Nyheter

Regulatorisk
10 maj 2019

Utökad tillväxtstrategi för Ecoclime Group AB

Ecoclimes styrelse har beslutat utvidga Bolagets tillväxtstrategi till en bredare grupp av investeringsobjekt, med fokus på bolag och partnerskap som erbjuder klimatsmarta och fossilfria värmeenergilösningar i bostäder och lokaler (värme och komfortkyla). De planerade investeringarna riktas företrädesvis till skalbara projekt där det finns synergier med Ecoclimes cirkulära energisystem samt tillväxt- och varumärkesstrategi, som även kan riktas till en global marknad.

Ecoclime har sedan bolaget började etablera sin klimatsmarta kärnteknologi och tillväxtstrategi 2017, innefattande systemprodukter och tjänster, fått olika erbjudanden om partnerskap, investeringssamarbete och bolagsförvärv. Dessa har accentuerat efter att Bolaget förvärvade verksamheten för fastighetsautomation, SDC Automation. Det är framförallt i fastighetsbranschen som bolaget ser en stor potential baserad på egna kärnprodukter, förvärv och partnerskap med unga och ännu relativt okända projekt- och produktbolag. Ecoclime kommer att arbeta vidare i partnerskap med entreprenörer i branschen som har unika skalbara lösningar som ger synergier inom försäljning- och varumärkesbyggande samt förädling av affärsmodeller och entreprenörskap.

För närvarande bereds tre projekt med ovanstående inriktning varav beslut och avtal om medverkan i ett projekt väntas ske under innevarande kvartal. I övriga två projekt förs djupgående diskussioner och planering med kunder, varav ett inom ventilation- och fastighetsautomation och ett inom spillvärmeåtervinning.

Med strategiutvidgningen kommer även ett större fokus att läggas operationellt på kärnverksamhetens produktverksamheter för inomhusklimat och spillvattenvärmeåtervinning, vars etablering startade under 2017 och nu utvecklas med alltmer säljkapacitet och prospekt i marknaden. Därtill kan bolaget via den ovan beskrivna plattformsstrategin stärka varumärkesbyggandet och vidga investerarintresset i linje med den globala Proptech-våg, dvs digitalisering av fastigheter, som nu etableras alltmer på olika marknader. 

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer