Tjänster

Vi gör det enkelt att välja, projektera och installera Ecoclimes lösningar.

Vi erbjuder flera kvalificerade tjänster för att säkerställa hög kvalitet i projektering, genomförande och drift. Kontakta oss så ser vi hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt i ditt kommande projekt.

Image

Projektering

Inomhuskomfort

Ecoclime erbjuder projektering av inomhuskomfortåtgärder i RoT-projekt och nybyggnation baserade på egna simuleringsprogram och MagiCad samt våra projektledares gedigna kompetens från mer än 30 års installationer av ventilations- och inomhuskomfortsystem med tillhörande styrsystem i en rad olika typer av fastigheter. Ecoclime garanterar då att installationer av komfortvärme och komfortkyla och övriga ventilationslösningar uppfyller Boverkets PPD-krav även under drift av systemen, vilket är de nya krav som gäller efter 2020. Det gäller även vid extremt låga undertakshöjder som är vanligt i RoT-projekt, till lägre totala installations- och driftkostnader.

Energieffektivisering

Ecoclime erbjuder projektering vid energieffektivisering och energioptimering av fastigheter för såväl enskilda installationer av systemprodukter som långsiktigt hållbara cirkulära energisystemslösningar innefattande integration med fjärrvärme, geoenergi (berg, mark, sjö), spillvattenvärme- (grå och svartvatten) och ventilations- och kondensvärmeåtervinning i såväl fastigheter som processer.
Image

Installationer

Våra egna installationsföretag och partners erbjuder totalentreprenader vid komfortvärme- och komfortkylainstallationer innefattande Ecoclimes inomhuskomfortsystem och cirkulära energisystemprodukter. Detta gäller såväl vid installation av kompletta komforttaksystem och integration med ventilationssystem och radiatorsystem som enskilda systemprodukter och cirkulära energisystem. Vi erbjuder även arbetsledning och kvalitetskontroll vid installation av våra systemlösningar när installationen utförs via av kunden föreskriven installatör. Därtill erbjuder Ecoclim installationssamarbete med andra certifierade underentreprenörer.

Service och underhålls- samt komfortfunktions- och energileveransavtal

Ecoclime erbjuder fastighetsägare och övriga kunder avtalade långsiktiga drift- och underhållssamarbeten samt funktionsleveransavtal avseende såväl inomhuskomfort som energieffektivisering även innefattande energileveranser.
Image

Certifiering

Vi utbildar och certifierar projektörer, installatörer och driftpersonal för installationer, service och drift av våra produkter och cirkulära energisystem.