Styrelse och ledning

Styrelse

Image
Peter Nygårds
f 1950, Styrelseordförande
Nationalekonom vid Stockholms Universitet med ett stort antal tunga uppdrag i svenskt näringsliv. Statssekreterare i Näringsdepartementet, VD i SKB, senior vice president i Swedbank, styrelseledamot i bl a Vattenfall och Saab samt 4:e och 5:e AP-fondernas styrelser. Ordförande i flera statliga utredningar, bl a fjärrvärmeutredningen. Aktiv i flera IVA-projekt inom energiområdet. Han är också styrelseordförande i Mittuniversitetet och Svenska Turistföreningen.

Aktieinnehav i Ecoclime:
125 000 B-aktier direkt & indirekt. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Image
Lennart Olofsson
f 1947, styrelseledamot
Byggnadsingenjör. Grundare av Ecoclime. Lennart har varit verksam i olika nationella befattningar inom svensk industri bl a utvecklingsprogrammet för ny teknik för Volvo Flygmotor, Boliden, Alimak, Ericsson. Ledamot av nationella styrelser och organ som Innovationsstiftelsen och STUs Verkstadstekniska grupp, Elektronikprogrammet och IVF. Sedan 1986 har Lennart grundat och lett ett 40-tal företag bl a JLO Invest, OMX-noterade Duroc med verksamhet i tre världsdelar, energiföretaget Enycon och konsultföretagen Seecon och TestStation.

Aktieinnehav i Ecoclime:
6 536 434 B-aktier och 4 771 000 A-aktier. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Image
Roger Östlin
f 1970, styrelseledamot
Ingenjör med 22 års erfarenhet inom bl a eldistribution, industriell energieffektivisering, försäljning fjärrvärme och kraftvärme, varav de senaste åren i ledande befattningar i EoN med uppgifter som projektchef för två kraftvärmeverk i Stockholm samt VD i Högbytorp Kraftvärme AB och EoN Mälarkraft Värme AB. Roger utvecklade som chef EoNs framgångsrika industriella energieffektiviserings- verksamhet.

Aktieinnehav i Ecoclime:
94 027 B-aktier. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Image
Ylwa Karlgren
f 1956, styrelseledamot
Civilekonom från Uppsala Universitet med över 30 års erfarenhet från ledande befattningar och internationella affärsmiljöer inom finansbranschen, energibranschen och fastighetssektorn. Arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Ferroamp Elektronik AB, Acrinova AB (publ), Stockholm Business Angels Start II AB och Boneo AB.

Aktieinnehav i Ecoclime:
9 741 aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Image
Svante Östholm
f 1960, styrelseledamot
Civilekonom från Uppsala Universitet med över 30 års erfarenhet från ledande befattningspositioner och styrelsebefattningar i näringslivet och som industriell rådgivare inom private equity. Arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag: Iver Management AB, Glimra Biltvätt AB, Adamo Telecom Iberia S.A, samt Smartify/Bredbandsgruppen AB.

Aktieinnehav i Ecoclime:
40 000 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Image
Bengt Tedebo
f 1957, styrelseledamot
VD för Flexibel Luftbehandling och även grundare av bolaget som startade 1998. Bengt har 35 års erfarenhet av ventilationsentreprenader och har sedan mitten av 1980-talet arbetat som projektledare i flera ventilationsbolag bl a Järna Ventilation AB och Plåt & Ventilation AB som verkar inom Sörmland/Stockholmsregionen. Bengt sitter också med i en styrgrupp för Plåt & Ventföretagen, vars mål är att vidareutveckla branschen.

Aktieinnehav i Ecoclime:
direkt 537 010 B-aktier, indirekt 1 083 859 aktier. Beroende i förhållande till större aktieägare.


Koncernledning

Image
Lennart Olofsson
f 1947, VD

Aktieinnehav i Ecoclime:
6 536 434 B-aktier och 4 771 000 A-aktier. Beroende.

Byggnadsingenjör. Grundare av Ecoclime. Lennart har varit verksam i olika nationella befattningar inom svensk industri bl a utvecklingsprogrammet för ny teknik för Volvo Flygmotor, Boliden, Alimak, Ericsson. Ledamot av nationella styrelser och organ som Innovationsstiftelsen och STUs Verkstadstekniska grupp, Elektronikprogrammet och IVF. Sedan 1986 har Lennart grundat och lett ett 40-tal företag bl a JLO Invest, OMX-noterade Duroc med verksamhet i tre världsdelar, energiföretaget Enycon och konsultföretagen Seecon och TestStation.
Image
Torbjörn Hansson
f 1962, CFO
Civilekonom med inriktning på redovisning och finansiering. Medgrundare till Ecoclime. Torbjörn har mångårig erfarenhet från växande företag inom management, rapportering. finansiering, turn-arounds, förvärvs- och due-diligence processer. Bland dem finns listade företag och företag med listade utländska moderbolag. Torbjörn utför sitt uppdrag som CFO enligt ett avtal mellan Ecoclime och det av Torbjörn helägda bolaget Gold Line Management & Financials AB.

Aktieinnehav i Ecoclime:
Indirekt 653 017 B-aktier och 477 100 A-aktier.

 

Revisor och Certified Adviser

Revisor

Ernst & Young AB
Box 7850, 103 99 Stockholm
Tel 08-520 590 00

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska lägst en och högst två revisorer utses, enligt gällande bolagsordning för Ecoclime.

Auktoriserade revisorn Micael Engström är ansvarig revisor. Micael Engström omvaldes på årsstämman i Bolaget den 16 juni 2020. Uppdraget löper fram till och med årsstämman 2021.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5807, 102 48 Stockholm
Tel 08-528 00 399