Styrelse och ledning

Styrelse

Image

Peter Nygårds (f 1950)

Styrelseledamot och ordförande sedan 2014

Nationalekonom vid Stockholms Universitet med ett stort antal tunga uppdrag i svenskt näringsliv. Statssekreterare i Näringsdepartementet, VD i SKB, senior vice president i Swedbank, styrelseledamot i bl a Vattenfall och Saab samt 4:e och 5:e AP-fondernas styrelser. Ordförande i flera statliga utredningar, bl a fjärrvärmeutredningen. Aktiv i flera IVA-projekt inom energiområdet. Han är också styrelseordförande i Mittuniversitetet och Svenska Turistföreningen.

Aktieinnehav i Ecoclime:
125 000 B-aktier direkt & indirekt. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen eller större aktieägare.

Image

Lennart Olofsson (f 1947)

Grundare och styrelseledamot sedan 2012

Byggnadsingenjör. Grundare av Ecoclime. Lennart har varit verksam i olika nationella befattningar inom svensk industri bl a utvecklingsprogrammet för ny teknik för Volvo Flygmotor, Boliden, Alimak, Ericsson. Ledamot av nationella styrelser och organ som Innovationsstiftelsen och STUs Verkstadstekniska grupp, Elektronikprogrammet och IVF. Sedan 1986 har Lennart grundat och lett ett 40-tal företag bl a JLO Invest, OMX-noterade Duroc med verksamhet i tre världsdelar, energiföretaget Enycon och konsultföretagen Seecon och TestStation.

Aktieinnehav i Ecoclime:
6 536 434 B-aktier och 4 771 000 A-aktier. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Image

Roger Östlin (f 1970)

Styrelseledamot sedan 2014

Ingenjör med 22 års erfarenhet inom bl a eldistribution, industriell energieffektivisering, försäljning fjärrvärme och kraftvärme, varav de senaste åren i ledande befattningar i EoN med uppgifter som projektchef för två kraftvärmeverk i Stockholm samt VD i Högbytorp Kraftvärme AB och EoN Mälarkraft Värme AB. Roger utvecklade som chef EoNs framgångsrika industriella energieffektiviseringsverksamhet.

Aktieinnehav i Ecoclime:
94 027 B-aktier. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Image

Ylwa Karlgren (f 1956)

Styrelseledamot sedan 2020

Civilekonom från Uppsala Universitet med över 30 års erfarenhet från ledande befattningar och internationella affärsmiljöer inom finansbranschen, energibranschen och fastighetssektorn. Arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Ferroamp Elektronik AB, Acrinova AB (publ), Stockholm Business Angels Start II AB och Boneo AB.

Aktieinnehav i Ecoclime:
9 741 aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen eller större aktieägare.

Image

Svante Östblom (f 1960)

Styrelseledamot sedan 2020

Civilekonom från Uppsala Universitet med över 30 års erfarenhet från ledande befattningspositioner och styrelsebefattningar i näringslivet och som industriell rådgivare inom private equity. Arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag: Iver Management AB, Glimra Biltvätt AB, Adamo Telecom Iberia S.A, samt Smartify/Bredbandsgruppen AB.

Aktieinnehav i Ecoclime:
40 000 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen eller större aktieägare.

Image

Gaétan Boyer (f 1982)

Styrelseledamot sedan 2021

Information tillkommer.

Aktieinnehav i Ecoclime:
Information tillkommer.


Koncernledning

Image

Lennart Olofsson (f 1947)

Grundare och VD, tillträde 2012

Byggnadsingenjör. Grundare av Ecoclime. Lennart har varit verksam i olika nationella befattningar inom svensk industri bl a utvecklingsprogrammet för ny teknik för Volvo Flygmotor, Boliden, Alimak, Ericsson. Ledamot av nationella styrelser och organ som Innovationsstiftelsen och STUs Verkstadstekniska grupp, Elektronikprogrammet och IVF. Sedan 1986 har Lennart grundat och lett ett 40-tal företag bl a JLO Invest, OMX-noterade Duroc med verksamhet i tre världsdelar, energiföretaget Enycon och konsultföretagen Seecon och TestStation.

Aktieinnehav i Ecoclime:
5 097 199 B-aktier och 3 886 734 A-aktier. Beroende.

Image

Torbjörn Hansson (f 1962)

Grundare och CFO, tillträde 2012

Civilekonom med inriktning på redovisning och finansiering. Grundare till Ecoclime. Torbjörn har mångårig erfarenhet från växande företag inom management, rapportering. finansiering, turn-arounds, förvärvs- och due-diligence processer. Bland dem finns listade företag och företag med listade utländska moderbolag. Torbjörn utför sitt uppdrag som CFO enligt ett avtal mellan Ecoclime och det av Torbjörn helägda bolaget Gold Line Management & Financials AB.

Aktieinnehav i Ecoclime:
Indirekt 643 971 B-aktier och 521 981 A-aktier.

Image

Marcus Sandlund (f 1987)

Vice VD och Affärsområdeschef Cirkulär energi, tillträde 2021

Byggnadsingenjör inom Teknik och Design på Kungliga Tekniska Högskolan. Marcus har varit verksam inom byggbranschen sedan 2009 i ledande roller med stort fokus på affärs- och projektutveckling. På IBAB var Marcus verksam som vice VD med ansvar för inköp och entreprenadverksamhet, rollen på Skanska var Projektchef Kommersiellt. Sedan 2015 har Marcus arbetat på NCC som Affärschef för Östergötland, Affärsansvarig för Rikskunder, NCC Skola samt Key Account Manager för nyckelkunder och stora projekt.

Aktieinnehav i Ecoclime:
Direkt 10 500 B-aktier och indirekt 723 450 B-aktier. Beroende i förhållande till större aktieägare.


Revisor och Certified Adviser

Revisor

Ernst & Young AB
Box 7850, 103 99 Stockholm
Tel 08-520 590 00

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska lägst en och högst två revisorer utses, enligt gällande bolagsordning för Ecoclime.

Auktoriserade revisorn Micael Engström är ansvarig revisor. Micael Engström omvaldes på årsstämman i Bolaget den 16 juni 2020. Uppdraget löper fram till och med årsstämman 2021.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5807, 102 48 Stockholm
Tel 08-528 00 399