Nyheter

Regulatorisk
21 maj 2019

Riktad nyemission av A-aktier i Ecoclime Group AB (publ) har registrerats

Den av extra bolagsstämman beslutade riktade nyemissionen av 1 200 000 A-aktier till Celsium Group AB har registrerats av Bolagsverket den 20 maj 2019.Totalt tecknades 1 200 000 A-aktier till ett värde av 8 160 000 kr.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 120 000 SEK från SEK 2 658 283,40 SEK till 2 778 283,40.  Antalet aktier i Ecoclime ökar med 1 200 000 aktier, från 26 582 834 till 27 782 834 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lennart Olofsson, VD, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019. 

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer