Riktad nyemission av A-aktier i Ecoclime Group AB (publ) har registrerats

Petra KyllermanIR, News

Den av extra bolagsstämman beslutade riktade nyemissionen av 1 200 000 A-aktier till Celsium Group AB har registrerats av Bolagsverket den 20 maj 2019.

Totalt tecknades 1 200 000 A-aktier till ett värde av 8 160 000 kr.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 120 000 SEK från SEK 2 658 283,40 SEK  till 2 778 283,40.  Antalet aktier i Ecoclime ökar med 1 200 000 aktier, från 26 582 834 till 27 782 834 aktier. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lennart Olofsson, VD, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42.