KUND: Bjurholms kommun

Sänkt elkostnad för uppvärmning med 75 %

Projekttyp: Återvinning av värmeenergi i avloppsreningsverk

Slutfört: 2015

Image
“Installationen har levererat all energi för uppvärmning av fastigheten och sänkt elkostnaderna för uppvärmning med 75%, det bara fungerar utan service eller underhållsbehov.”Kenta Eklund, driftchef
Avloppsreningsverket betjänar tätorten med 950 anslutna hushåll. Man nyttjade tidigare el vid uppvärmning av fastigheten och ville minska elförbrukningen varför frågan om värmeåtervinning från spillvattnet i verket aktualiserades. Kontakt etablerades med Ecoclime efter att man fått goda referenser från kollegor i Vilhelmina som redan installerat två värmeåtervinningsanläggningar från Ecoclime. Anläggningen installerades under 2 dagar utan driftstopp i verket, år 2015.