KUND: Vilhelmina kommun

Ökad andel återvunnen energi med 72%

Projekttyp: Utvinning av värmeenergi från sjö

Slutfört: 2016

Image

Tjärnvallen uppfördes 1986 och har värmts med fjärrvärme fram till 2015 med en förbrukning av ca 100 000kWh/år. Anläggningen används av föreningar och skolor, främst för fotboll sommartid och hockey vintertid.

De sex omklädningsrummen nyttjas året runt och den totala ytan på ekonomidelen med uppvärmda biytor är ca 500m2. Värmen distribueras med radiatorer i ekonomidelen och för att kunna hålla den stora varmvattenåtgången till ismaskinen så sitter en extra ackumulatortank ute vid ismaskinen på 2000l. Ekonomidelen ligger i direkt anslutning till Sagahallen (Ishallen) som har en yta på ca 3000m2 där isen spolas med varmvatten producerat av värmepumpen.

Installation

8 st Evertech XL är placerade i Baksjötjärnen ca 150 meter från Sagahallen och är anslutna via en fördelningsbrunn vid strandkanten och en 60mm kulvertslang från fördelningsbrunnen upp till värmepumpen.

Resultat

Uppvärmningen av hela anläggningen har skett utan tillskott av el (förutom el till VP) eller andra energikällor sedan driften 2015. Andelen återvunnen energi har ökat med 72%.

 

Ladda ned projektbeskrivning här.