KUND: INAB / Norrtåg

Norrtåg återvinner värme i spillvatten

Projekttyp: Återvinning av värmeenergi

Slutfört: 2017

Image

Vid Norrtågs anläggning i Umeå används stora mängder varmvatten för att avisa tågen. UPT Projektteam såg möjligheten att återvinna värmen i spillvattnet för att höja temperaturen på inkommande kallvatten och därmed spara stora mängder energi. Två månader efter beställning hade Ecoclime installationen klar med tankar, pumpgrop och styrskåp. Driftsättning gjordes innan slutbesiktningen som utfördes den 23/10 2017 och anläggningen har sedan dess varit i drift utan behov av underhåll eller rengöring. Återvinningen höjer temperaturen på inkommande kallvatten genom att växla utgående spillvatten med hjälp av Everboost kollektorer. Efter temperaturhöjningen spetsar fjärrvärmen vattnet till rätt temperatur. Anläggningen är dimensionerad för att leverera ca 180 kW vid en spillvattentemperatur om 25 grader.