KUND: Vilhelmina Kommun

Minskad elanvändning för uppvärmning med över 75 %

Projekttyp: Återvinning av värmeenergi i avloppsreningsverk

Slutfört: 2015

Image

Saxnäs avloppsreningsverk tjänar idag ca 130 PE och har en uppvärmd yta om 80 m2. Avloppsreningsverket värmdes tidigare med direktverkande el motsvarande 36 700 kWh för ett normalår som nu ersatts med förnybar energi direkt ur avloppsvattnet.

Resultat

Första året i drift minskade den köpta elen från 36 700 kWh till endast 7 700 kWh som resultat av övergången vilket motsvarar en minskad elanvändning med över 75 %.
“Efter två år i drift har elförbrukningen för uppvärmning minskat till en fjärdedel, baserat på återvunnen energi från avloppsvattnet. Det har dessutom skett helt utan driftstörningar vilket är imponerande!”, säger Sören Hagenvald på Vilhelmina kommun.

Installationen

Fastigheten är konverterad från direktverkande el, till att värmas med en värmepump på 14 kW som levererar värme till en vattenburen aerotemper i processhallen och en fläktkonvektor på kontoret. Energin hämtas via Evertherm kollektor som sitter placerad direkt i slutbassängen på avloppsreningsverket.
Installationen driftsattes den 26 maj 2014 och har sedan dess varit i gång utan avbrott eller underhåll. Ingen rengöring av kollektorn har gjorts. Loggningen visar att kollektorn levererar samma effekt under hela året.

 

Ladda ned projektbeskrivning här.