KUND: SKANSKA

Återvinning av spillvattenvärme i Skanskas fastighet i Umeå

Projekttyp: Återvinning av värme i spillvatten

Slutfört: 2018

Image

I den södra delen av Umeå, på stadsdelen Teg, bygger Skanska ett modernt stadsboende. Byggnaden består av 42 lägenheter som tillsammans med en stor gemensam terrass ramar in en grönskande innergård. Hållbarhet har varit ett ledord i skapandeprocessen och Solterrassen är Svanenmärkt.

Anläggning för återvinning av energi ur spillvatten

Återvinningsanläggningen består av pumpgrop, bufferttank och kollektortank där pumpgropen är placerad inomhus i teknikrummet och tankarna grävts ner utomhus vid ett cykelförråd. Ecoclime levererar är en nyckelfärdig återvinningsanläggning med möjlighet att återvinna ca 80% av energin ur avloppsvattnet. Anläggningen är självrengörande och kräver därmed minimalt med underhåll.