Inpipe njuter av ljudlöst inomhusklimat

adminInomhusklimat, Referensprojekt

Inpipe hade problem med oljud från ventilationen i kontorslokalerna. Ecoclime fick uppdraget att göra något åt problemen samtidigt som personalen skulle arbeta i kontorslokalerna när ventilationen åtgärdades. Man valde Ecoclimes Charizma lösning med aktiva komfortpaneler. VD Nicklas Björnvind är mycket nöjd med komforten och att ”den är estetiskt tilltalande efter installationen är en bonus”.

Komfortkyla och komfortvärme i ROT-projekt med låg takhöjd

adminInomhusklimat, Referensprojekt

Gamla nämndhuset i Västervik har stått öde under en längre tid. Ingen fastighetsägare har tidigare vågat ge sig på utmaningen att omvandla den gamla byggnaden till moderna kontor. Den låga takhöjden är bara en av utmaningarna som gjort att de flesta ansett det i princip omöjligt att omvandla lokalerna till moderna kontor. Det var först när entreprenören och den innovative … Read More

Ecoclime komfortkyla i Securitas internationella huvudkontor

adminInomhusklimat, Referensprojekt

Hus B är fortsättningen på Areim Fastigheters utvecklingen av kvarteret Gångaren på Kungsholmen i Stockholm. Efter ett framgångsrikt projekt med hus C, där inomhuskomforten uppmättes till den bästa någonsin, valde Areim att ge Ecoclime fortsatt förtroende som leverantör i hus B som inrymmer Securitas internationella huvudkontor. MVB AB fick totalentreprenaduppdraget av Areim och blev därmed Ecoclimes uppdragsgivare i projektet. MVB … Read More

Areim löste komfortkyla med Ecoclime i utmanande ROT-projekt

adminInomhusklimat, Referensprojekt

Areim är ett fastighetsbolag med säte i Stockholm. När de stötte på problem med begränsad takhöjd i ett av sina projekt vände de sig till Ecoclime. Då Areim skulle bygga om det tidigare parkeringshuset på västra Kungsholmen till nytt huvud- och säkerhetskontor för Niscaya uppstod en utmaning. Den begränsade takhöjden gjorde det i princip omöjligt att möta kundens krav på … Read More

Umehem valde Ecoclime för hus med miljöprofil

adminInomhusklimat, Referensprojekt

Umehem driver ett av Sveriges mest uppmärksammade miljöhusprojekt i Umeå. De valde Ecoclimes världsunika komforttak för kyla och värme till en 9 000 m2 stor om- och tillbyggnad under 2014. Umehem omvandlade under 2014 en traditionell kontorsfastighet med tillbyggnader till passivhusstandard. De gjorde det med den senaste miljötekniken för energibesparing och minskade koldioxidutsläpp och valde unika träkonstruktioner, bergvärme och frikyla. … Read More

Norrtåg återvinner värme i spillvatten

adminCirkulär energi, Referensprojekt

Vid Norrtågs anläggning i Umeå används stora mängder varmvatten för att avisa tågen. UPT Projektteam såg möjligheten att återvinna värmen i spillvattnet för att höja temperaturen på inkommande kallvatten och därmed spara stora mängder energi. Två månader efter beställning hade Ecoclime installationen klar med tankar, pumpgrop och styrskåp. Driftsättning gjordes innan slutbesiktningen som utfördes den 23/10 2017 och anläggningen har sedan … Read More