Referensuppdrag

Inomhusklimat

Umehem

DRIFTSÄTTNING:2014
Umehem driver ett av Sveriges mest uppmärksammade miljöhusprojekt i Umeå. De valde Ecoclimes världsunika komforttak för kyla och värme till en 9 000 m2 stor om- och tillbyggnad under 2014.

Kund

Partner

Umehem omvandlade under 2014 en traditionell kontorsfastighet med tillbyggnader till passivhusstandard. De gjorde det med den senaste miljötekniken för energibesparing och minskade koldioxidutsläpp och valde unika träkonstruktioner, bergvärme och frikyla. Dessutom valde de Ecoclime.
Ecoclimes unika komforttak med integrerad värme och kyla sitter nu i hela fastigheten. Installationen av de nya komforttaken är även en referensinstallation inom projektet Miljödriven tillväxt vid Tillväxtverket.

Enligt Anders Lindgren på AR-bygg, som är byggherre och en av huvudägarna i Umehem, valde de Ecoclime då tekniken erbjöd den mest kostnadseffektiva komfortlösningen på kort och lång sikt.

Med Ecoclimes komforttak får vi dessutom den senaste och mest effektiva tekniken för den bästa inomhuskomforten och miljön. Det är helt i linje med den miljöpolicy vi har för vårt fastighetsbestånd

Hans Westin delägare och VD Umehem

Ecoclimes låga bygghöjd och diskreta design var två viktiga argument för Umehem. I delar av fastigheten var undertaken relativt låga och det var inte möjligt att installera någon annan lösning än Ecoclimes.

”En viktig konkurrensfaktor för oss som hyresvärd är nöjda hyresgäster. Ecoclime har visat att man har de bästa testvärdena vad gäller inomhuskomfort som uppmätts för värme och kyla. Dessutom kräver Ecoclimes produkter minst energi för driften visar den analys vår energikonsult har gjort. Därtill är underhållsbehoven utan komplicerade tekniska lösningar, minimala. Att Ecoclime också tar ansvaret för installationen av såväl komforttaken som för styrningen och lämnar 10 års produktgaranti, är även faktorer som påverkat valet,” avslutar Hans Westin, vd Umehem.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer