Referensprojekt

Senaste filmerna

Vilhelmina Folkets Hus deltar under åren 2017 till 2020 i energiprojekten Ecofast och Everterm-Geo. Med målet att byggnaden ska uppnå en bättre inomhuskomfort och minska sina behov av extern tillförd energi. Läs mer här.

Vattenfall i Trollhättan fortsätter utrullningen av Ecoclimes lösning för inomhusklimat, nu i etapp 6. Vi frågade både personalen som jobbar i lokalerna, fastighetsförvaltaren och entreprenören som har installerat - vad tycker de?

Atrium Ljungberg valde Ecoclime inomhusklimat för en installation i en fastighet med låg bygghöjd.

Inomhusklimat

Cirkulär Energi & Fastighetsautomation