Produkter

Ecoclime erbjuder kompletta lösningar för bättre inomhuskomfort i fastigheter och energieffektivisering i fastigheter och processer genom ny effektivare teknologi för ut- och återvinning av termisk energi.

Produktchef: Martin Johem

Evertherm energikollektorer

Evertherm – Klimat- och energikollektorer

Evertherm energikollektorer bygger på den patenterade ETX-teknologin med en värmeväxlare i ett polymert specialmaterial. Kollektorerna kan användas för att ut- eller återvinna värme eller kyla från vatten, luft och förorenade vätskor. Den unika utformningen gör dem högeffektiva och samtidigt lämpade för tuffa och krävande miljöer. Unikt är att kollektorn kan placeras direkt i den förorenade vätskan.Evertherm SEW- Återvinning av värme i spillvatten

Evertherm SEW är ett unikt systemkoncept som tar vara på upp till 95 % av spillvattnets energi och gör det möjligt att återföra den energin till fastigheten. Andelen energi som idag rinner rakt ut i avloppet ökar i takt med att våra fastigheter förbrukar mindre energi. Med dagens norm för varmvattenförbrukning på 23 kWh/m2,år kan det innebära att det motsvarar upp mot halva fastighetens energiförbrukning.


pdf-iconEvertherm SEW

Evertherm ARV – Energiåtervinningssystem för processer

System Evertherm ARV är speciellt utvecklat för utvinning av energi i tuffa förorenade miljöer. Enkel installation, hög verkningsgrad och överlägsen driftsäkerhet, inget behov av kostnadskrävande drift- och underhållsåtgärder, ger sammantaget det självklara valet för återvinning av värme i avloppsreningsverk. En energilösning med Evertherm ARV kan minska andelen köpt energi med mer än 75 %.


pdf-iconEvertherm ARVProduktchef: Torbjörn Jonasson

Komforttak för kyla och värme

Med världens bästa komfort, låg bygghöjd och hög energieffektivitet skapar Ecoclimes komforttak nya möjligheter. Konstruktionen ger en betydligt mer behaglig inomhusmiljö där kylan eller värmen sprids jämnare utan höga lufthastigheter. Därför upplever du inget drag eller oljud i lokalen. Komforttaken bygger på den patenterade ETX-panelen, en värmeväxlarabsorbent i plast med hög effekt.

Den låga vikten gör att du enkelt kan montera klimatpanelerna i befintligt undertaksramverk. Väl monterade är de underhållsfria med 10 års produktgaranti.


CHARISMA™ – Aktiva paneler


CHARISMA™


Typ: Aktiv (strålning + tilluft)
Bygghöjd: 140 mm
Effekt: 191 W / panel

Ecoclime Charisma är en aktiv panel som kombinerar strålningsenergi med luft. Anslutning för tilluft finns på panelens ovansida och luften sprids via dysor på undersidan.


pdf-iconProduktfakta

pdf-iconDimensioneringsinfo

pdf-iconInstallation & underhåll

pdf-iconByggvarudeklaration

pdf-iconLänk till MagiCAD


CHARISMA™ Ultraslim


Typ: Semiaktiv (strålning + fläkt)
Bygghöjd: 100 mm
Effekt: 191 W / panel

Ecoclime Charisma Ultraslim är en panel med samma komfortegenskaper som Charisma standard, men med lägre bygghöjd. Ultraslim har inbyggd fläkt och används i kombination med befintlig ventilation.Kontakta oss för mer info

CHARISMA™ Duo


Typ: Aktiv (strålning + tilluft)
Bygghöjd: 210 mm
Effekt: 285 W / panel

Ecoclime Charisma Plus har samma funktionalitet som Charisma Standard, men dubbla ETX-absorbenter ger 1,6 gånger högre totaleffekt.Kontakta oss för mer info

INVISMA™ – Passiva paneler


INVISMA™


Typ: Passiv (strålning)
Bygghöjd: 27 mm
Effekt: 108 W / panel

Ecoclime Invisma är en renodlad strålningspanel som kombinerar hög effekt med extremt låg bygghöjd.


pdf-iconProduktfakta

pdf-iconDimensioneringsinfo

pdf-iconInstallation & underhåll

pdf-iconByggvarudeklaration

pdf-iconLänk till MagiCAD


Rumstyrning

Med Ecoclime styr du enkelt rumskomforten med trådlösa och trådade reglerenheter, ställdon och ventiler för både komfortpaneler och radiatorer. Ställdonen kommunicerar via trådlösa eller trådburna rumsenheter som reglerar temperaturen.

Med Ecoclime kan du styra komforten i enskilda rum, även om ventilationssystemet i fastigheten drivs i ett energioptimeringsläge. Detta tack vare att våra lösningar baseras på en kombination av strålning och låga lufthastigheter.


Fastighetsautomation

Ecoclime använder modern teknik för att på ett smart sätt automatisera styrningen av systemet. Allt för att du ska kunna optimera komforten och energiförbrukningen i din fastighet.

Med Ecoclime kan du installera en enhet i varje rum som kommunicerar med fastighetens DUC (datoriserad undercentral). Enheterna samlar upp all klimatdata från rummet och den kan – tack vare kopplingen till centralen – användas av fastighetens överordnade styrsystem, som då kan styra ventilationen och energiförbrukningen i varje rum.

Ecoclime kan även snegla in i framtiden, genom väderprognoser. Särskilda algoritmer tar in prognoserna i beräkning och gör att du ytterligare kan optimera energiförbrukningen.