Om oss

Ecoclime och de globala utvecklingsmålen

Ecoclimes verksamhet har direkt koppling till ett flertal av FN:s utvecklingsmål och företaget arbetar medvetet för att indirekt främja uppnåendet av övriga mål. 

Styrelse

Genom återvinning och återförande av spillvärme bidrar Ecoclime till minskade CO2e-utsläpp (mål 13) och skapandet av ett mer hållbart energisystem (mål 7).

Genom att reducera behovet av tillförd energi bidrar lösningarna till omställningen av energiinfrastrukturen (mål 9).

Företagets produkter gör det möjligt att energieffektivisera och förlänga livstiden för existerande bestånd, samtidigt som implementering i nybyggnation bidrar till att reducera växande städers miljöpåverkan (mål 11).

Företagets tekniska nyckelkomponenter designas, tillverkas och installeras för att möjliggöra teknisk livstidsförlängning, återbruk och återvinning (mål 12).

Företaget säkerställer att anställda och underleverantörer har anständiga arbetsvillkor som följer rådande kollektivavtal och lagstiftning (mål 8).

Genom företagets system för att distribuera komfortkyla och värme i lokaler bidrar Ecoclime till en hälsosammare och mer skonsam inomhusmiljö med lägre risk för smittspridning (mål 3).

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy