Organisation

Verksamhet

Verksamheten i Ecoclime består av fyra enheter:

  • Huvudkontor, bl a ekonomi, marknad och FoU, Umeå
  • Produktion och laboratorier, Vilhelmina
  • Sälj- och projektkontor, Stockholm
  • Sälj-, projekt- och teknikkontor, Arvika

Vårt team