Organisation

Verksamhet

Verksamheten i Ecoclime består av fem enheter:

  • Huvudkontor, Umeå (ekonomi, marknad, FoU)
  • Produktion och laboratorier, Vilhelmina
  • Sälj- och projektkontor, Stockholm
  • Sälj- och projektkontor, Malmö (Power Heat Ecoclime)
  • Sälj-, projekt- och teknikkontor, Arvika

Vårt team