Miljö och hållbarhet

Ecoclime är ett miljö- och energiföretag. Vår affärsidé är klimatkomfort inomhus och en mer hållbar energihushållning. I alla våra processer såväl internt som externt, verkar vi aktivt för att hålla nere belastningen på miljön.

Vi verkar även alltid för att våra kunder får den optimala lösningen, både ur miljökomfortperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Ecoclimes anställda ska alltid visa gott omdöme, uppträda som ambassadörer för ett miljösmart beteende och välja lösningar med hänsyn till miljön även det t ex gäller våra egna resor.

I vår forskning och utveckling ska hållbarhetsfrågorna alltid ses ihop med den ekonomiska besparingen. En investering i våra produkter eller tjänster måste gå att motivera på både ekonomiska och energimässiga besparingsgrunder, annars blir det svårt att övertyga kunden om fördelarna med erbjudandet.