Forskning och utveckling

Produktutveckling och verifiering

Ecoclime bedriver olika former av FoU-projektsamarbeten med universiteten i Linköping, Umeå och Luleå, med SP/RISE samt ProcessIT Partner och vid Malgomajskolans Teknikpark i Vilhelmina. Vid utveckling av specifika systemprodukter utanför Ecoclimes kärnteknologier samarbetar företaget med flera olika leverantörer såväl nationellt som i USA och inom EU. Cirka 50% av Ecoclimes produktutveckling har finansierats via dessa samarbeten med stöd av kunder samt Energimyndigheten, Tillväxtverket och Vinnova samt Europeiska Utvecklingsfonden ERUF administrerat av Tillväxtverket i Luleå.

Mätlab Vilhelmina

Lufttekniskt klimat- och utvecklingslabb
Vid Ecoclimes tillverkningsenhet för komforttak i Vilhelmina har företaget etablerat en klimatkammare för produktutveckling, framtagande av produktdata samt löpande testning av företagets komfortventilationsprodukter.
Klimatkammaren används även för att utveckla och testa en rad egenskaper för de aktiva och passiva komfortpanelerna Charisma och Invisma:

• Mätning av avgiven momentan kyl- resp värmeeffekt
• Luftflödes- resp tryckmätningar vid varierad last
• Mätning av tryckfall över vattenkretsar
• Daggpunktsmätningar för olika material (långtidstest vid olika RH och tempereratur)
• Luft- och trycktekniska mätningar för utvecklingsprovning
• Ljudmätningar för utvecklingsprovning, även externa ljudmätningar vid behov

I ett separat demorum finns möjlighet att studera luftrörelser och för att visualisera hur produkterna fungerar med hjälp av rökmaskin.
I anslutning till produktionen finns även olika testriggar för provning av materialutmattning under olika tryck- och temperaturer samt för löpande produktutvärdering.

Hydrotekniskt strömningslabb
I samverkan med ett 10-tal regionala företag har en Teknikpark etablerats vid Malgomajsskolan i Vilhelmina. Där bedriver Ecoclime och skolan en rad test- och utvärderingssamarbeten bl a i det strömningslaboratorium som byggts upp av lärare och elever vid skolan för testning av Everboost energikollektorer från Ecoclime. I strömningslabbet utförs tester bl a av material-, effekt-, adhesions- och erosionsegenskaper hos kollektorerna. Tester som även kan ske i olika medier. Med labbets hjälp har Ecoclime bl a utvecklat de simuleringsprogram som ligger tlll grund för projekteringen av företagets produktprogram av Everboost energikollektorer. I samverkan med företagen bedriver skolan olika elevprojekt som del av undervisningen. Skolan erbjuder utbildning inom såväl styr- och reglerteknik som automations- och energiteknik, till stor nytta för Ecoclime.