Dotter- och intressebolag

Nedanstående bolag ingår i Ecoclime Group:

Evertherm
Evertherm levererar kompletta systemlösningar för återvinning av värmeenergi från spillvattnet i flerbostadshus.

www.evertherm.se

SDC Automation
SDC Automation har mer än 100 års samlad erfarenhet av avancerad fastighetsautomation och IoT. Med den egna IoT-plattformen SDC Optima gör de fastigheter smartare för ökad kontroll över energianvändning, driftkostnader, komfort och säkerhet. SDC Keyhole möjliggör även integration mot i princip alla befintliga fastighetssystem.

www.sdc-automation.se

Flexibel Luftbehandling
Flexibel levererar allt inom luftbehandling, från projektering av vid nybyggen och installationer, till installation, service och OVK-besiktningar. Flexibel Luftbehandling AB har idag 18 anställda som arbetar med både större och mindre entreprenader.

www.flexibelluftbehandling.se

H-Gruppen
H-Gruppen arbetar med rör, ventilation, styr och gas. Bolagen inom gruppen arbetar främst med större byggnationer som kräver spetskompetens i projektering och utförande – från installationer rörande medicinsk gas till partikelrensning och energieffektivisering av fastigheter. H-Gruppen består av tre bolag, alla bland de mest erfarna och kompetenta inom sina områden: Hansson & Hansson Rör AB, KVS Montage AB och BG Hansson Energisystem AB.

www.h-gruppen.se

Suncore AB
Suncore utvecklar kärnteknologi, komponenter samt systemprodukter till energi- och klimatsystem inom Ecoclime Group. Det innefattar bland annat den patenterade ETX-värmeväxlaren (Energy Thermal Exchanger) som utgör basen i Ecoclimes produktprogram. Tillverkningen sker i en helautomatiserad process i fabriken i Vilhelmina.

TeamWessman
TeamWessman har mer än 20 års erfarenhet av geoenergi- och borrprojekt. Erbjuder det bredaste energisystemkonceptet på marknaden med några av Sveriges främsta experter inom digitaliserad, integrerad fastighetsautomation, ventilation, inomhuskomfort och cirkulära energisystem.

www.teamwessman.se

Ecoclime Facility Partners AB (EFP)
Bolaget finansierar och äger anläggningar som bolaget installerar och hyr ut till kunder. Därtill äger EFP den helautomatiserade produktionsanläggningen inklusive fastighet för tillverkning av värmeväxlare och komponenter som nyttjas av Suncore vid tillverkningen av desamma.

Bioeco Technologies AB
Bioeco Technologies AB utvecklar och driver verksamheter som kännetecknas av innovation, affärs- och klimatnytta för produktion av biomassa. Denna förnybara råvara nyttjas industriellt för material- och energiändamål som ersättning för fossila produkter.

Cintoc AB
Cintoc AB utvecklar framtidens teknologi för ett cirkulärt biomassaskogsbruk. Bolaget är ett dotterbolag till Bioeco Technologies AB, har ett tiotal medarbetare och huvudkontor i Umeå.

www.cintoc.se