Nyhetsarkiv

Icke-regulatoriska
Regulatoriska

Ecoclime Group AB skjuter fram listbytesprocess

Enligt tidigare kommunikation hade Ecoclime planerat för ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Premier Growth Market med handelsstart den 26 mars 2020. Med anledning av ett pågående anmärkningsärende hos Spotlight gällande att Bolaget vid ett tillfälle i juli 2019 enligt Spotlight inte ska ha följt MAR-reglerna, väljer Bolaget nu att skjuta fram planerna till senare under innevarande år.

Läs mer »

Exportsamarbete inleds mellan Ecoclime och Xport

Ecoclime har tecknat avtal om exportsamarbete med Xport, som är en satsning ledd av Sustainable Innovation för att stötta svenska SME tillväxtföretag med stor exportpotential. Avtalet tar i första hand sikte på ett antal länder i Nordeuropa och Kina. Det sker på basis av Xports och Ecoclimes djupgående analyser av identifierade marknader och exportprojekt för Ecoclimes värmeåtervinningssystem, inomhusklimatsystem samt digitala plattformar.

Läs mer »

SDC Automation utsedda till Årets Gasell 2019

SDC Automation, ett bolag i Ecoclime Group, är bland de 0,5 % av alla företag i Sverige som fått utmärkelsen Årets Gasell 2019, som en följd av sitt framgångsrika arbete med att automatisera fastigheter. Omsättningen har ökat stadigt med 80-200 % per år de senaste tre åren, för att 2018 landa på 22 MSEK.

Läs mer »

Ecoclimes teknikchef köper aktier

Teknikchef Torbjörn Jonasson har köpt 50 000 aktier i det svenska företaget Ecoclime Group AB, ett svenskt climetechbolag för fastighetsbranschen noterat på Spotlight Stock Market. Förvärvet av aktierna har gjorts direkt från Celsium Group AB, en av huvudägarna i Ecoclime, till priset 6,60 kr/aktie baserat på ett genomsnitt av den senaste tidens vägda kursnivå.

Läs mer »

Ecoclime går in som huvudpartner i Umeå BSKTs hållbarhetssatsning Green Partner

Ecoclime är ett cleantechföretag som erbjuder klimatsmarta energilösningar för fastighetsbranschen. Företaget har sitt huvudkontor i Umeå och vill vara en aktiv del av kommunens utveckling inom hållbarhetsområdet, både avseende miljö och socialt arbete. Ecoclime har valt att stötta ligalaget Umeå BSKT både för dess strävan att etablera Umeå som huvudstad för elitbasket i Norrland och för deras ambitiösa hållbarhetsarbete.

Läs mer »

Folkets Hus Vilhelmina minskar tillförd energi med 70%.

Under 2019–2020 pågår en stor modernisering av energisystemen i Folkets Hus Vilhelmina. Målet är att nå en besparing på 70% av den tillförda värmeenergin i fastigheten för att kunna bidra till EUs miljömål. Ecoclime har totalentreprenaden, med ansvar för både projektering och genomförande. Det är ett samverkansprojekt som delfinansieras av bl a Europeiska regionala utvecklingsfonden och Ecoclime.

Läs mer »

Stockholmshem minimerar energikonsumtionen i nya bostäder.

Ecoclime har vunnit order om över 2 MSEK för installation av ett system för återvinning av värme i spillvatten, Evertherm SEW, i Stockholmshems studentbostadsprojekt Fjärdingsmannen i Enskede. Fastighetens energikonsumtion, driftnetto och investeringskostnad var faktorer som vägde tungt i upphandlingen.

Läs mer »

Ecoclime etablerar säljbolag i Mälardalen och förstärker organisationen

De senaste årens framgångar för Ecoclimes cirkulära energi-, inneklimat- och automationssystem har resulterat i ett allt större inflöde av projekt i Mälardalen. För att ytterligare förstärka sin närvaro på marknaden och växla upp försäljningen har bolaget startat ett försäljningsbolag som ska bearbeta kunder i alla affärssegment.

Läs mer »
C17D4A75-42E1-45FA-98CB-6A81FF5FBBFE

Träffa Ecoclime hos Laika och Arbetsmiljöforum

Ecoclime talar på Laikas Investerarafton 9 april

Ecoclime är ett av tre företag som har inbjudits att presentera vår verksamhet på Laikas Investerarafton. 

När: 9 april klockan 17.45 – 20.00

Plats: GT30, Turbin, Grev Turegatan 30, Stockholm

Läs mer »

Ecoclime levererade energi- och klimatsmartare värmeåtervinning till Sveriges bästa bostadsprojekt 2018

Skanskas bostadsprojekt Solterrassen i Umeå vann igår undersökningen – Sveriges bästa NKI (nöjd kund index) för fastighetsprojekt med det högsta indexet 91, som uppmätts sedan tävlingen startade.

”Vi gratulerar Skanskas personal i Umeå med Mats Andersson och Fredrik Westerlund i spetsen, som nått framgången genom ett innovativt bostadskoncept med fokus på bostadsköparnas välmående och klimatsmarta energilösningar” säger Lennart Olofsson VD i Ecoclime.

Läs mer »

Smartare system för automation av fastigheter

Ecoclimes nya system SDC Optima är ett drift- och energieffektiviseringssystem för automation av enskilda och grupper av fastigheter samt hela fastighetsbestånd. Testinstallationer av systemet startade våren 2018 med 4 fastigheter hos Akademiska Hus. Under hösten har även installationer skett i ett av Fabeges fastighetsbestånd. På basis av de goda erfarenheterna av systemet har fastighetsägarna valt att successivt utvidga nyttjandet av systemen som idag innefattar ett flertal fastigheter.

Läs mer »

Ecoclime först i Sverige – garanterar inneklimatet för 99 öre/kvm och dygn

Efter sommarens värmebölja och många hyres-, vård- och hotellgästers lidande av dåligt klimat inomhus, lanserar Ecoclime med start denna månad ett helt nytt erbjudande för fastighetsägare och hyresgäster som vill förbättra inomhusklimatet utan att behöva investera själva. Lösningen är att hyresgästen i samförstånd med fastighetsägaren, eller fastighetsägaren själv, hyr installationen av Ecoclime under minst 5 år. Ecoclime utför installation och skötsel och garanterar att anläggningen levererar ett stabilt inomhusklimat under hela hyresperioden. Sedan kan installationen antingen köpas till marknadspris eller så förlängs hyresavtalet.

Läs mer »

Framgångsrikt bankprojekt öppnar ROT-strategi för Ecoclime

Ecoclime har via dotterbolaget Flexibel Luftbehandling under våren installerat ett miljonprojekt för inomhuskomfort vid huvudkontoret hos en av Sveriges tre största banker, som även är fastighetsägare. Efter driftsättning av systemet är lovorden från drifttekniker och personal entydiga. Den strama tidplanen, de låga undertaken och kraven på komforten var en utmaning som konkurrerande system inte klarade av. Försommarens värmebölja har gett en snabb bekräftelse på Ecoclimes fördelar. Omdömena från personalen visar entydigt att Ecoclimes komfortsystem levererar den dragfria, rena och temperaturstabila ventilationskomfort inomhus som man utlovat även efter OVK –besiktningen, när det är full aktivitet i lokalerna.

Läs mer »

Ecoclime presenterar tech-bolaget SDC Automation vid Småbolagsdagen (sänds även live via web)

Den 1 maj (http://airmail.calendar/2018-05-01%2012:00:00%20CEST) förvärvade Ecoclime techbolaget SDC Automation med egna systemlösningar för BMS-system (Buliding Management Systems), innefattande bland annat belysningstyrning och energioptimering i fastigheter via IoT-plattformen SDC Keyhole. SDC har i dagarna med framgång avslutat första etappen med installation av ett BMS-system för klimatstyrning av dataserverhallar. Kunden är ett av världens största molntjänstföretag. Samtidigt gjorde Ecoclimes dotterbolag Flexibel luftbehandling sin första installation av Ecoclimes komfortvärmesystem vid huvudkontoret i ett RoT-projekt hos en av Sveriges tre största banker. En installation som kan integreras med fastighetens övriga värme- och ventilationssystem via SDC Keyhole.

Läs mer »
Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy