Nyheter

9 november 2023

VD-kommentar kvartal tre: Vi förbättrar marginalen kraftigt och fortsätter att växa

VD-kommentar kvartal tre: Vi förbättrar marginalen kraftigt och fortsätter att växa

Det är glädjande att kunna redovisa att vårt struktur- och säljarbete ger resultat. Vi levererar ett starkt kvartal jämfört med 2022 och vårt arbete med fokus på kassaflödet samt marginalförbättring börjar nu visa sig i siffrorna. Tredje kvartalet är normalt vårt svagaste kvartal under året på grund av semesterperiod. Trots detta växer nettoomsättningen med 26% jämfört med föregående år, till 62 MSEK. Den organiska tillväxten uppgår till hela 42%

AFFÄRSOMRÅDEN

Givet den tuffa marknadssituationen är det ett styrkebesked att orderingången fortsätter vara relativt god inom samtliga affärsområden.

Cirkulär Energi sticker ut med mer än 150 % i tillväxt. Både Team Wessman och Evertherm växer och förbättrar sina marginaler.

Smarta Fastigheter backar något omsättnings- och resultatmässigt. Huvudorsaken till detta är bytet av leverantör av elbilsladdare inom Miljöbeslysning som skedde under perioden, vilket försenade en del leveranser till kund. Nu taktar leveranserna upp igen och flera viktiga affärer har säkrats. För att hålla hög leveransförmåga framåt, binder däremot verksamheten nu en ökad andel operativt kapital i lager. Fastighetsautomationsverksamheten i SDC levererar bra
marginal och fortsätter sin positiva resa. Vi har levererat våra första Ecocloud system till kund och presenterat den samlade lösningen med prognosstyrning integrerad med Evertherm.

Inomhusklimat växer och visar förbättrade marginaler under perioden, vilket är riktigt positivt givet den rådande marknadssituationen i bygg- och fastighetssektorn.

ENERGIRESAN

Under perioden har vi lanserat Energiresan som stödjer fastighetsägare att göra smarta investeringsval med målet att åstadkomma förbättrat driftnetto, förbättra energiklassificering samt minska klimatavtrycket från fastigheter. Genom att genomföra energieffektiviseringar i rätt ordning skapas extra utrymme för fortsatta investeringar. Tredjepartsanalyser har visat att investering i energiåtervinning i spillvattnet med hjälp av Evertherm ger mest energibesparing per investerad krona och skapar därmed en finansiell hävstång som ger utrymme för andra investeringar.

Vi har under perioden haft framgångsrika diskussioner med flera bostadsrättsföreningar och allmännyttiga fastighetsägare som planerar ROT projekt bland annat med en större affär som följd, efter periodens utgång. Totalt har efterfrågan och orderingången för Evertherm fortsatt öka som följd av tagna affärer och vi ser nu att vår produktionsanläggning är fullbelagd en bit in i 2024. Vi har under perioden även uppnått kraftigt förbättrad marginal för Evertherm som fortsätter att växa.
Den justerade EBITDA-marginalen för affärsområdet landar på plus 13 % att jämföra med minus 23 % under samma period föregående år. Starkt!

VI FORTSÄTTER UTVECKLA VERKSAMHETEN OCH VÄXA MED ALLT BÄTTRE KONTROLL

Vi har förbättrat våra marginaler kraftigt samt skapat kontroll över kassaflödet. Vi fortsätter investera i marknadsetablering och utveckling. Vi har arbetat vidare med organisationens effektivitet och våra kostnader på bred front. Resultatet syns tydligt och vi förbättrar oss och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling under kommande kvartal. Framåt ser jag stora möjligheter för vårt Evertherm-system som nu installeras i allt fler fastigheter med bevisat resultat. Både i Sverige och Tyskland är intresset stort och allt fler utvärderar resultatet av installationerna.

Jag känner mig fortsatt optimistisk och stärkt i arbetet. Vi är ett starkt team. Vi fortsätter vårt arbete för en effektivare, grönare och ljusare framtid genom smarta val vid energieffektivisering.

Se en filmad intervju med VD Krister Werner som kommenterar delårsrapporten för tredjekvartalet


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy