Nyheter

Regulatorisk
19 maj 2020

VD i SDC Automation förvärvar aktier av Ecoclimes huvudägare

VD i SDC Automation förvärvar aktier av Ecoclimes huvudägare

Mathias Lindberg, VD i Ecoclimes dotterbolag SDC Automation, har avtalat med Ecoclimes huvudägare JLO Invest AB om förvärv av 85 000 aktier i det svenska bolaget Ecoclime Group AB till kursen 6,50 kr/aktie.

”Jag förvärvar aktierna i Ecoclime som följd av min tro på vår plattform SDC Optima för fastighetsautomation och vår allt starkare ställning på marknaden som integratörer. Vi har en fortsatt stabil orderingång och levererar kund- och klimatnytta i integrationsprojekt med Ecoclimes övriga kärnprodukter. Jag ser aktieförvärvet som ett uttryck för mitt långsiktiga engagemang i bolaget. Vi har mycket goda förutsättningar att fortsätta att utvecklas med den potential som finns i de kundprojekt vi nu är involverade i”, säger Mathias Lindberg.

Lennart Olofsson, Ecoclimes VD, ”Det gläder mig att vi kan genomföra den här aktieaffären. Den säkerställer vår fortsatta satsning inom affärssegementet Fastighetsautomation, vilket har uppnått fantastiska resultat sedan förvärvet och Mathias tillträde som VD 2018, med kollegorna och tidigare ägaren, numera aktieägaren i Ecoclime, Anders Lindman i spetsen.”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020.

 

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy