Etikett: Regulatorisk

Ecoclime reverserar förvärvet av Miljöbelysning förutsatt beslut på extra bolagsstämma

Efter att Ecoclime Group AB ägt Miljöbelysning Sweden AB i dryga två år och bolagets orderingång har vikt kraftigt särskilt inom segmentet elbilsladdare, har de tidigare ägarna och Ecoclime gemensamt beslutat att reversera affären kassaflödesmässigt. Som en del av affären skall även värdet av de 805 910 st aktier som vid förvärvet emitterades och då värderades till 12 MSEK, återföras till Ecoclime inom de kommande tre åren. Under tiden fram till tillträdet, som kommer att ske den 2 januari 2025, tar tidigare ägare ansvar för alla eventuella risker. Ecoclime erhåller även andel vid eventuell framtida försäljning av bolaget till tredje part fram till den 29 december 2029.

Läs mer »

Ecoclime – strategiförflyttning med ökat fokus på de cirkulära energiaffärerna

Ecoclime Group har beslutat stärka den strategiska inriktningen med ytterligare fokus på affärsområdet Cirkulär Energi, vars affärspotential ökar kraftigt i takt med snabbt stigande kostnader för värmeenergi och som följd av EU- taxonomin. I linje med denna strategiförflyttning, förhandlar koncernen om att avyttra dotterbolaget Miljöbelysning Sweden AB. Denna åtgärd syftar till att förenkla koncernstrukturen och allokera resurser för de verksamhetsgrenar som uppvisar snabbast organisk tillväxt och högst affärspotential.

Läs mer »
Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy