Nyheter

28 november 2022

Stora Aktiedagen idag – rusande energipriser ökar direktavkastningen kraftigt vid nyttjande av Cirkulär energi med Evertherm SEW

Stora Aktiedagen idag – rusande energipriser ökar direktavkastningen kraftigt vid nyttjande av Cirkulär energi med Evertherm SEW

Detta till nytta för boende och hyresgäster i fastigheter, för industrin och klimatet. Vid Aktiespararnas event Stora Aktiedagen idag presenterar Ecoclime de allt kraftfullare drivkrafterna för bolagets cirkulära energisystem. Det senaste året har spotpriserna för biobränsle som används vid produktion av energi för fjärrvärme och el i Sverige, ökat med mer än 180 %, enligt den senaste bränslestatistiken från Energimyndigheten/Argus Media. Det resulterar i prisökningar som måste betalas av energikunderna.

Sedan ett par månader har några av de största energibolagen aviserat kraftiga prisökningar på fjärrvärme, en del ända upp till 25 %* enligt en artikel i Dagens Nyheter den 18/11. Från att tidigare legat på höjningar om 1,5 % årligen är nu snittprishöjningen 5,5 % med stor lokal spridning, enligt samma artikel.

Ecoclime har simulerat konsekvenserna av prisutvecklingen på värmeenergi inför år 2023, när 90 % av energin i avloppsvatten istället för att spolas bort, utvinns och återvinns med Ecoclimes cirkulära Evertherm-system. Analyserna visar att större hyres- och bostadsrättsfastigheter från år 2023 i normalfallet kan öka den ekonomiska avkastningen från tidigare 4-10 % till mer än 10 %. 

Lennart Olofsson, styrelseordförande i Ecoclime:

Redan innan kriget i Ukraina bröt ut hade spotpriserna på biobränsle stigit från 220 kr/MWh i juli 2021 till 360 kr (64 %) i februari 2022 och därefter har det fortsatt uppåt till 620 kr (180 %) i oktober. Därför ser vi nu kraftiga prisökningar även på värmeenergi särskilt på de orter där bränslemixen består av en stor del trädbaserade biobränslen, om vilka konkurrensen är extrem i Europa. Tillfälliga prisökningar på trädbränslen har vi sett tidigare men den här gången är de här för att stanna. Särskilt som följd av utfasningen av fossila energibränslen som kol och naturgas.För att möta de kraftigt ökande energipriserna och klimatutmaningarna är EU:s mål nu att öka takten energieffektivisering. Därför prioriteras även vidareförädling av trädbränslen för framställning av biodrivmedel. Det sker nu gigantiska investeringar i Europa för produktion av dessa drivmedel. Drivmedel som med stigande energipriser är avsevärt mer lönsamma för svensk processindustri och för Sverige som skogsnation, när hela trädets biomassa förädlas till såväl pappersfibrer som biodrivmedel.

* Borlänge energi, Dagens Industri 18/11

Kontaktinformation

För mer information
Lennart Olofsson, Styrelseordförande Ecoclime Group
Tfn: 070-537 16 42
Epost: lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy