Referensuppdrag

Cirkulär energi, Evertherm, Industri

Vilhelmina Kommun

Driftsättning:2016, Q1
Resultat:1 363 kg i minskat CO2 utsläpp baserat på svensk el.
Saxnäs avloppsreningsverk har ersatt större delen av den tillförda energin med förnybar energi direkt ur avloppsvattnet.

Kund

Partner

Minskad elanvändning för uppvärmning med över 75 %

Saxnäs avloppsreningsverk har en uppvärmd yta om 80 m², som tidigare värmdes upp med direktverkande el. Förbrukningen låg tidigare på 36,7 MWh för ett normalår. Med Evertherms systemlösning ARV kunde man ersätta större delen av den tillförda energin med förnybar energi direkt ur avloppsvattnet.

Resultat

Efter driftsättning ligger den årliga elförbrukningen för uppvärmning på 7,7 MWh, vilket motsvarar en minskning av elanvändningen med 79 %.

Efter två år i drift har elförbrukningen för uppvärmning minskat till en fjärdedel, baserat på återvunnen energi från avloppsvattnet. Vi har ju ersatt direktverkande el med värmeåtervinning, så miljömässigt och energimässigt är det en direktvinst. Det har dessutom skett helt utan driftstörningar vilket är imponerande!

Sören Hagenvald på Vilhelmina kommun

Installationen

Fastigheten har konverterat från direktverkande el, till att istället hämta energin via Evertherm ARV, vars kollektorer ligger direkt i avloppsreningsverkets slutbassäng. Detta görs med hjälp av en värmepump på 14 kW som levererar värme till en vattenburen aerotemper i processhallen och en fläktkonvektor på kontoret. Installationen driftsattes i maj 2014 och har sedan dess varit i gång utan avbrott eller underhåll, ingen rengöring av kollektorn har behövt göras och loggningen visar att kollektorn levererar samma effekt under hela året.

Baserat på de positiva erfarenheterna i Saxnäs valde kommunen att gå vidare och konvertera sina övriga två avloppsreningsverk, Klimpfjäll våren 2016 samt Kittelfjäll hösten 2017.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy