Referensuppdrag

Cirkulär energi, Evertherm

Storfågeln

Driftsättning:2023, Q4
Återvinning :216 + 305 MWh (beräknad)
Projektet utformas som flerbostadshus i träelement i fabrik och sätts ihop på plats. Vilket gör byggprocessen kortare och med hållbart.

Kund

Partner

Projektet utformas som flerbostadshus i trä, det kommer vara en blandning av kvarterstruktur och friliggande hus. Husen byggs enligt Miljöbyggnad Silver detta ger krav på inomhusmiljön i husen med bra ventilation, värme, rikligt med dagsljus med mera. Byggnaderna granskas av Sweden Green Building Council, som även genomför miljöcertifieringarna, för att nå Miljöbyggnad silver. Husen byggs med trästomme i fabrik och kommer till byggarbetsplatsen för montage till färdiga hus. Detta förkortar byggtiden, ger ett mer resurseffektivt byggande och där med mer hållbart. På grund av stora spillvattenmängder från 298 bostäder så använder vi två systemlösningar för att ta hand om all energi.

‍Illustration: Heimstaden

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy