Referensuppdrag

Residenset

Driftsättning:Våren 2016
Gamla nämndhuset i Västervik har stått öde under en längre tid. Ingen fastighetsägare har tidigare vågat ge sig på utmaningen att omvandla den gamla byggnaden till moderna kontor. Den låga takhöjden är bara en av utmaningarna som gjort att de flesta ansett det i princip omöjligt att omvandla lokalerna till moderna kontor. Det var först när entreprenören och den innovative fastighetsutvecklaren Mats Thorsman fick upp ögonen för Ecoclimes lösningar som nya möjligheter öppnade sig.

Kund

Partner

Det gamla nämndhuset på Residenset 30 i Västervik är en rejäl utmaning. Fuktskador har gjort att fastigheten måste saneras och stora delar av konstruktionen ersättas. Men Mats Thorsman är övertygad om sin målsättning – att skapa moderna kontorslokaler med ett optimalt inomhusklimat.

Det såg dock svårt ut till en början. Den extremt låga takhöjden i vissa delar av fastigheten gjorde att det inte gick att installera traditionella produkter för komfortkyla. Mats blev tvungen att hitta ett annat alternativ – och fann till slut Ecoclimes aktiva komforttak med endast 100 mm bygghöjd.

Jag gillar moderna och innovativa lösningar och jag är inte rädd för att tänka nytt och annorlunda. Med Ecoclime kan vi nu erbjuda komfortkyla och komfortvärme, vilket kommer att ge nöjdare hyresgäster och ett ökat värde på fastigheten.

Mats Thorsman, Residenset i Västervik AB

Ecoclimes lösning i Västervik visar på helt nya möjligheter i ROT-projekt och byggnader med extremt låg takhöjd.

– Vi möjliggör kostnadseffektiv utveckling av äldre fastigheter med begränsade förutsättningar, till lönsamma och moderna kontor med ett optimalt inomhusklimat, säger Ecoclimes marknadschef Niklas Ekblom. – ISO-certifierade tester har visat att våra lösningar ger världens bästa inomhusklimat. Att de dessutom är enkla att installera i befintliga undertak där det är begränsat med utrymme skapar helt nya förutsättningar i ROT-projekt, fortsätter Niklas.

Projektet i Västervik genomfördes i ett nära samarbete med Residenset i Västervik AB och de lokala konsulterna.

– Vi gjorde för-projektering ”in-house” som underlag till kundens egna konsult. Allt för att underlätta för kunden, hålla ned kostnaderna och skapa ett så effektivt projekt som möjligt, säger Ecoclimes utvecklings- och produktchef Torbjörn Jonasson.

Projektet i Västervik pågick fram till våren 2016 och omfattade ca 4000 kvm.

 

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy