Referensuppdrag

Cirkulär energi, Evertherm

Kantorn 4

Driftsättning:2023, Q4
Återvinning :153 MWh (beräknad)
Beställningen avser tre cirkulära energisystem för återvinning av värme i spillvatten. Avtalspartner är Byggconstruct som agerar totalentreprenör för projektet Kantorn i Uppsala.

Kund

Partner

Byggconstruct

Rikshem genomför just nu en omfattande renovering av studenthusen Kantorn i Uppsala. Under våren färdigställdes etapp 1 där Ecoclime Group levererat ett cirkulärt energisystem av typen Evertherm för återvinning av värme i spillvatten. Resultatet har varit mycket positivt med en återvinningsgrad om 95 % vilket i sin tur bidragit till en kraftig energieffektivisering av fastigheten. Nu väljer Rikshem tre liknande system för etapp 2.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy