Referensuppdrag

Cirkulär energi, Evertherm

Biologigränd

Driftsättning:2024, Q3
Återvinning :413 MWh (beräknad)
HSBs BRF Biologigränd i Umeå med 350 st lägenheter kommer att använda Ecoclime Groups systemlösning Evertherm SEW för att återvinna energin ur spillvattnet.

Kund

Partner

Genom att installera Evertherm SEW kan upp till 95 % av energin i spillvattnet återvinnas. För BRF’en på Biologigränds ger det en uppskattad energibesparing om 413 MWh/år samtidigt som CO2-avtrycket minskar med närmare 30 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) per år.

Biologigränds 350 fastigheter byggdes på 1970-talet. HSB har gjort en omfattande energikartläggning där Evertherm SEW valts ut som en viktig energieffektiviseringsåtgärd för att minska fastigheternas energiförbrukning. Projektet som helhet färdigställs 2024 och Ecoclime börjar leverera systemet under juni 2023.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy