Referensuppdrag

Cirkulär energi, Evertherm

Alabastern

Driftsättning:2020, Q1
Resultat:Återvinner 67 MWh per år
Återvinning :67 MWh
Underhållsfri värmeåtervinning från spillvattnet har bidragit till en halverad energianvändning i fastigheten Alabastern i Växjö.

Kund

Partner

En halverad energianvändning

I Växjö har Växjöbostäder genomfört en omfattande renovering och energieffektivisering av alla hyreslägenheter byggda 1966–68 i fastigheten Alabastern. Arbetet hade bl a som mål att halvera energianvändningen för uppvärmning av varmvatten och värme i fastigheten.

Värmeåtervinning utan underhållsbehov

Evertherms nyckelfärdiga anläggning för återvinning av värmeenergi driftsattes februari 2020. Lösningen är självrengörande (= utan underhåll) och har en förväntad teknisk livslängd på 40-50 år.

Se filmen från Energikontor Sydost om Evertherm SEWs energiåtervinning:

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy