Referensuppdrag

Cirkulär energi, Evertherm

Vilhelmina Folkets Hus

Driftsättning:2020, Q1
Resultat:7 ton minskade CO2-ekvivalenter per år.
Energiåtervinningen från spillvattnet motsvarar drygt 82 MWh per år och ett minskat miljöavtryck motsvarande drygt 7 ton CO₂-utsläpp.

Kund

Partner

Stort energiprojekt i Folkets Hus

Vilhelmina Folkets Hus har under 2017–2020 deltagit i energiprojekten Ecofast och Everterm-Geo, med målet att byggnaden ska minska sina behov av externt tillförd energi och uppnå en bättre inomhuskomfort.

Projekten delfinansieras bland annat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och hade som mål att utveckla och validera innovativ teknik för energieffektivisering.

Effektivisering som stoppar energiläckage

Förutsättningarna inför projektet var att fastigheten läckte mycket energi, med skyhöga energiräkningar till följd.

Generellt kan man säga att kommunala fastigheter uppförda mellan 1950-90-talet har problem med energiläckage.

Anders Mikaelsson, teknisk projektledare och fabrikschef på Ecoclime

Huvudfokus för projekten var att minska mängden externt tillförd energi, ge bättre koll på ekonomin, höja komforten i lokalerna och, inte minst, minska klimatpåverkan. De här projekten har visat att det går att energieffektivisera – även gamla fastigheter.

Validerar resultaten av energieffektivisering

Projekten har gett moderbolaget Ecoclime möjlighet att installera alla sina systemlösningar för cirkulär energi, inomhusklimat samt fastighetsautomation för att testa och validera hur de samverkar i en stor fastighet. Projekten har även inneburit utveckling av de befintliga systemen och nya innovationer.

‍En komplex fastighet som nu optimerar energianvändningen

Vilhelmina Folkets Hus rymmer bl a badhus, bibliotek, bowlinghall, konferensanläggning och kontor för 40 anställda. Den typen av komplex fastighet har mycket överskottsvärme som läcker ut om den inte tas omhand. Det kan röra sig om 25-30 % av en normal fastighets energiförbrukning som spolas ut i avloppet eller försvinner ut i luften. Med Evertherm och Ecoclimes teknologier tar byggnaden nu hand om och återför den energin till fastighetens värmesystem.‍

Värme från badhusets spillvatten återanvänds

För att göra Vilhelmina Folkets Hus mindre beroende av externt tillförd energi har Evertherms system för återvinning av energi ur spillvatten installerats, man har borrat bergvärmehål samt installerat energi- och solfångare.

Andelen externt tillförd energi för uppvärmning har minskat med ca 70 % bl a genom att energi från spillvatten nu recirkulerar upp till 20 gånger. Med en gemensam utgående avloppsstam tar Evertherm-systemet vara på allt spillvatten och återvinner totalt upp mot 95 % av energin som finns i spillvattnet. Den största mängden kommer från fastighetens badhus där Evertherm SEW återvinner i snitt 226 kWh värmeenergi per dygn.

Återvinningen motsvarar på årsbasis drygt 82 MWh och ett minskat miljöavtryck motsvarande drygt 7 ton CO2-ekvivalenter i utsläpp.

 

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy