Nyheter

Regulatorisk
16 februari 2023

Rättelse: Ecoclime delårsrapport kvartal fyra 2022

Rättelse: Ecoclime delårsrapport kvartal fyra 2022

Ecoclime Group presenterar delårsrapport för kvartal fyra 2022.

SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER 2022:

  • Nettoomsättningen ökade med 76,7 % till 82 154 TSEK (46 506), varav 19,6 % organiskt
  • Justerad EBITDA ökade till 5 363 TSEK (-71) och den justerade EBITDA-marginalen ökade till 6,5 % (-0,2)
  • Rörelseresultat (EBIT) minskade till -8 808 TSEK (-2 514)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning minskade till -0,03 SEK (-0,00)
  • Soliditeten minskade till 69 % (86)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -11 754 TSEK (-9 677)
  • En extra stämma genomfördes den 11 november där ny styrelse utsågs
  • Per Aspegren tillträdde den 1 december som VD och koncernchef i Ecoclime Group
  • En utställd option gör att aktier i intressebolag kan skrivas upp med 8 646 TSEK

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy