Nyheter

Regulatorisk
10 maj 2019

Process för eventuellt listbyte inleds av Ecoclime Group AB

Process för eventuellt listbyte inleds av Ecoclime Group AB

I samband med utvidgningen av bolagets tillväxtstrategi som Ecoclime meddelade tidigare under förmiddagen, har styrelsen beslutat inleda processen om ett eventuellt byte av marknadsplats för bolagets aktier till First North Premier.

Det är främst intresset för bolagets verksamhet från den institutionella finansieringsmarknaden som föranleder ytterligare utvärdering och förberedelser för listbyte. I samband med 2018/2019 års nyemissioner genomfördes flera kontakter med den institutionella finansmarknaden, under dessa fick bolaget tydliga signaler från institutionella investerare om ett listbytes fördelar för såväl strategiutvidgning som möjligheter till partnerskap med investerare och internationalisering.

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019.

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy