Nyheter

Regulatorisk
4 juni 2019

Nyemission genom kvittning genomförd i Ecoclime Group AB (publ)

Nyemission genom kvittning genomförd i Ecoclime Group AB (publ)

En kvittningsemission i Ecoclime Group AB har registrerats av Bolagsverket den 3 juni 2019. B Tedebo Holding AB (Tedebo), säljare av Flexibel Luftbehandling AB (Flexibel), har erhållit en tilläggsköpeskilling och tecknat 800 000 B-aktier som kvittning för sina fordringar.

Tedebo hade möjlighet att erhålla hälften av tilläggsköpeskillingen kontant, men valde att ta hela beloppet i aktier. Kvittningen avser fordringar för den tilläggsköpeskilling som under vissa förutsättningar skulle utfalla till och med 2018 och följer avtalet som upprättades i samband med Ecoclimes förvärv av Flexibel den 31 maj 2017.

Beslutet om kvittningsemissionen fattades av årsstämman i Ecoclime Group AB den 9 maj 2019.

Totalt tecknades 800 000 aktier till ett värde av 4 000 000 kr. 

Antal aktier och aktiekapital 

Genom kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet med 80 000 SEK från SEK 2 778 283,40 SEK till 2 858 283,40.  Antalet aktier i Ecoclime ökar med 800 000 aktier, från

27 782 834 till 28 582 834 aktier. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019.

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy