Nyheter

Regulatorisk
11 november 2022
per-aspegren

Ny VD i Ecoclime Group AB

Ny VD i Ecoclime Group AB

Styrelsen i Ecoclime Group har beslutat utse Per Aspegren till ny VD med tillträde den 1 december 2022. Vidare har styrelsen beslutat att utse Robert Johansson, idag CFO på Ecoclime, som VD fram till den 30 november.

Den första december 2022 tillträder Per Aspegren som VD i Ecoclime Group. Per kommer att vara VD intill dess en ny VD rekryterats, dock som längst till den ordinarie bolagsstämman 2023, vid vilken han kommer att föreslås som ny ordförande i Ecoclime. Per Aspegren kommer närmast från Swedbank AB, där han arbetat i många chefsbefattningar inom kapitalförvaltning, finansförvaltning (Treasury), handel i finansiella instrument (Trading), nationellt affärsansvar för storkundsektor inom Large Corporates & Institutions, samt de senaste åren som Chief Risk Officer för affärsområdet Large Corporates & Institutions.

Så här kommenterar Per sitt nya uppdrag som VD i Ecoclime:

”Uppdraget känns viktigt och inspirerande, jag är övertygad om att det krävs en allt snabbare omställning av vår energiproduktion och energikonsumtion. Ecoclime har flera lösningar inom energieffektivisering som möter både behov och krav på fossilfri energiförsörjning till en hållbar kostnadsnivå. Jag ser fram emot att leda företaget framåt tillsammans med alla medarbetare i Ecoclime Group.”

”Det är med stor glädje vi kan presentera Per med sin finansiella bakgrund och sitt intresse för bolag av vår kvalificerade affärskaraktär. Han kommer att bidra med mycket värdefulla insikter och nätverk, särskilt vad gäller försäljningsarbetet, våra affärsmodeller och inte minst med avseende på våra planer avseende finansiella energiaffärslösningar. Något som är särskilt viktigt emot bakgrund av vår strategi på de aktuella marknaderna för cirkulär energi”, avslutar Styrelseordförande Lennart Olofsson.

 

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-11 11:28 CET.

Kontaktinformation

Robert Johansson, CFO
robert.johansson@ecoclime.se
+46 70-854 85 28

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy