Nyheter

13 oktober 2020

Nordic Energy Audits analys visar att Ecoclime-system kan skapa värdeökning om 60 miljarder i flerbostadshus

Nordic Energy Audits analys visar att Ecoclime-system kan skapa värdeökning om 60 miljarder i flerbostadshus

Konsultföretaget Nordic Energy Audit, NEA, specialiserade på bland annat energisystem och energiinfrastruktur, visar i en färsk rapport att svenska fastighetsägare till flerbostadshus kan minska behovet av köpt energi med mer än 3,7 TWh genom återvinning av värmeenergi från spillvatten. Det ger ett ökat driftnetto som potentiellt kan ge en värdeökning om 60 miljarder i det samlade fastighetsbeståndet i Sverige.

Rapporten är framtagen som en del av Ecoclime Groups pågående marknadsetablering för Evertherm SEW, ett cirkulärt energisystem för mer än 90 % energiåtervinning från spillvatten i bostadsfastigheter. Uppdraget bestod i att göra en potentialstudie där man analyserat nivån på de energibesparingar som kan uppnås med Evertherms systemlösning SEW på den svenska marknaden samt de ekonomiska och klimatmässiga följderna av dessa. Enligt potentialstudien kan systemet på nationell nivå uppnå följande: 

 

·

Minskning av mängden köpt energi med 3,7 TWh/år

· Energieffektiviseringar motsvarande 3 miljarder kr/år

· Ökat fastighetsvärde med 60 miljarder kr

· Minskade utsläpp motsvarande 275 844 ton CO2evk/år

En sammanfattning till rapporten finns här (https://ecoclime.se/wp-content/uploads/2020/10/NEA-rapport_201013.pdf ).

Kontaktinformation

För ytterligare information, vänligen kontakta Ecoclimes VD, Lennart Olofsson,
 lennart.olofsson@ecoclime.se, 070 537 16 42.

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy