Nyheter

Regulatorisk
23 maj 2017

Kvartalsredogörelse Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) januari – mars 2017

Kvartalsredogörelse Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) januari – mars 2017

Första kvartalet: januari – mars

Första kvartalet: januari – mars

Koncernen                    Moderbolaget

2017         2016                  2017      2016

· Omsättning, TSEK:                            2 483       (N/A)                    817        950

· Rörelseresultat, TSEK:                          -5        (N/A)                        5          55

· Resultat efter finansnetto, TSEK:       -29        (N/A)                       -7          39

Viktiga händelser under perioden

· Förhandlingar med amerikansk investeringsfond inleds

· Nytt Evertherm-system för återvinning av värme från spillvatten i fastigheter introduceras

· Förhandlingar om företagsförvärv inleds

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Order från Arcona och Vattenfall om installation av den nya generationens komfortpaneler

· Evertech utvecklar produkt för att fånga luftburen värmeenergi hos fastighetsägare

Kommentarer från VD

Under kvartalet har fullt fokus ägnats den nya tillväxtstrategin innefattande förvärv av företag för inomhuskomfort och försäljning av installationer med den nya generationen komfortsystem med funktionsåtaganden för inomhuskomfort. Därtill har fokus legat på att slutföra avtalssamarbeten med kunder innefattande Evertechs energilösningar för energilagring, energiåtervinning och utvinning av förnybar energi. Grunden har därmed börjat läggas för etableringen av de funktionskoncept för energikomfort- och energieffektivisering som var bakgrunden till förvärvet av Evertech Energy Solutions våren 2016 och den utveckling som skett av energikomfortkonceptet därefter. Något som kommer att ske i samarbete med olika kunder under 2017. Att vi nu föreslår bolagsstämman att Ecoclime byter namn till Ecoclime Group och bildar försäljningsbolaget Ecoclime Comfort Energy Sweden AB är en konsekvens av genomförandet av nästa fas av den accelererade tillväxtstrategin som presenterats i särskilda pressmeddelanden under första kvartalet.


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy