Nyheter

Regulatorisk
16 maj 2019

Kvartalsredogörelse 2019 – Ecoclimes omsättning ökar kraftigt

Kvartalsredogörelse 2019 – Ecoclimes omsättning ökar kraftigt

Nettoomsättningen steg med 59% till 15,6 MSEK (9,9). Justerat för engångsintäkt 2017 ökade nettoomsättningen med 128%. Totala omsättningen ökade till 18,7 MSEK (11,8). Resultatet före avskrivningar justerat för nämnd engångsintäkt, förbättrades till 0,15 MSEK (-0,66). Det egna kapitalet ökade till 4,20 kr/aktie och soliditeten till 77%. De nyemissioner som beslutades 2018 stängdes då en av Ecoclimes huvudägare Celsium Group tecknade 1,2 miljoner A-aktier om 8,16 MSEK, som reglerats kontant efter periodens slut.

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime: 

”Vi fortsätter på den inslagna vägen och ökar tillväxten kraftigt även första kvartalet, trots att det normalt är den svagaste perioden under året. Vi ökar nu säljkapaciteten med ökade säljkostnader. Den totala omsättningen ökar också kraftigt, huvuddelen utgörs av tidigare investeringar i cirkulära energisystem-projekt med långtidskontrakt som ger oss repetitiva intäkter. Den enskilt största händelsen var kontraktet om 55 MSEK som nordisk partner till ett världsledande molntjänstbolag. Därtill har order avseende flera miljonprojekt tagits där order- och avtalsstocken vid periodens utgång överstiger 70 MSEK. 

Efter periodens slut har styrelsen fattat ett inriktningsbeslut om att utvidga vår tillväxtstrategi att även innefatta investeringar som ger synergier med vår verksamhet och vårt varumärke i energi- och fastighetsbranschen. Härtill inleder vi processen för ett eventuellt byte av lista till First North Premier. Vi förstärker även aktiviteterna att slutföra pågående investeringsaffärer enligt scenarierna för året. Därtill har vi den 1 maj en prospektstock av ännu inte avgjorda offerter och projekt för start under året eller början av 2020, som överstiger 75 MSEK.” 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019.

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy